"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Двоен отговор на молитва
От Андрю Макчесни

Студентът първа година теология се затичал към стаята за молитва в адвентния университет Заокски, южно от Москва. Коленичил и се помолил: „Господи, защо ме благославяш? Толкова съм грешен.“

Двадесетгодишният Вадим Антюшин изпитал чувство за собственото си недостойнство, след като получил Божието благословение. Смятал, че не е достоен да учи в университет и да стане адвентен пастор. Току-що бил започнал първия си семестър, а вече получил дарение от 100 долара. За него това била голяма сума. „Господи, не съм достоен за тези пари – помолил се Вадим. – Ти си задоволил всичките ми нужди и нищо не ми липсва. Покажи ми какво да правя с тези пари.“ Вадим обменил сумата и след приспадане на десятъка му останали 6 000 рубли.

Вадим се присъединил към малка група студенти, които се срещали веднъж седмично, за да се молят. Чул един от студентите да призовава да се молят за него поради финансовите му затруднения. Вадим слушал, без да каже дума. Не го познавал и не знаел колко пари му трябват, за да си плати таксата. Същата вечер Вадим се върнал в стаята за молитва, за да се помоли: „Господи, бих желал да дам тези пари на моя състудент. Моля Те, благослови този план според волята Си.“

На следващия ден Вадим го заговорил.

„Колко не ти стигат за таксата“, попитал той.

„Шест хиляди рубли“, отвърнал студентът.

Вадим осъзнал, че Бог е отговорил на молитвите му. Нещо повече, Бог отговорил също така на молитвите на неговия състудент. Без никакво колебание Вадим му дал шестте хиляди рубли. Двамата се прегърнали.

След време двамата станали най-добри приятели.

„Двамата преживяхме много и той ми помогна по най-различни начини – разказва Вадим. – Благодаря на Бога, че придобих такъв приятел. Благодаря на Бога, че се грижи за нашите нужди, преди още да знаем, че имаме нужда. Преди да Го помолим, Той знае какво и чрез кого да ни даде. Важното е да Му имаме доверие.

„А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин (Ефесяни 3:20, 21).

Свързан урок >>