"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

"It is Written" (Писано е) е дълбоко духовно служение за разпространение на Евангелието по света. Има за цел да отрази живота на Христос по четири начина - чрез седмичната телевизията, в интернет, евангелизаторско служене в световен мащаб, християнски живот и вяра за споделяне на ресурси.
Сайтът Adventist Mission дава информация за мисията на адвентната църквата по света. Работата на мисионерите в различните краища на земята. Евангелизирането на трудните региони и мисионските проекти. Предоставена е и възможност за участие на доброволци, а също така и възможност за финансова подкрепа на различните мисии.
Geoscience Research Institute Inegrating Science and Faith е сайта на Гео-научния изследователски институт към Генералната конференция на Църквата на адвентистите от седмия ден. В него може да намерите новини с новите открития в областта на геологията и произхода на живота на земята. Трудовете на известни учени в тази област ще ви предложат своите невероятни открития, които потвърждават записаното в Библията за произхода на Земята и живота на нея. Предоставена е информация на четири езика - английски, испански, френски и португалски.
Ellen G. White Estate Official Website Официален сайт на настоятелството на книгите на Елън Г. Уайт
Настоятелството на книгите на Елън Уайт е организация, създадена по волята и завета на Елън Уайт, за да пази нейните писания, да ръководи нейната собственост, "като върши делови дейности с нея" и "осигурява отпечтаването на нови преводи", както и "издаване на компилации от моите ръкописи".