"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дар от реката – Част 2


Донешор имал силното желание да узнае истината. Решил да отбелязва с червен молив всичко от Библията и от Гита, което било добро и полезно. Скоро осъзнал, че подчертава почти всичко от Библията. Решил, че някога ще стане християнин, без да има ни най-малка представа как и кога ще се случи това.

Отишъл да учи в колеж и не му оставало много време за четене, но желанието да научи нещо повече за Бога не го напускало. Когато се прибрал у дома след завършването си срещнал стар приятел на пазара.

„Станаха християнин”, казал приятелят му. Донешор се стъписал. Разказал му за намерената в реката Библия и го попитал: „Как мога и аз да стана християнин?”

Приятелят му се зарадвал и го прегърнал. След това му обяснил, че в град на около 45 километра има църква, където Донешор би могъл да разбере как да стане християнин.

Рано в съботната сутрин Донешор се качил на автобус до града, където се намирала църквата. Намерил домашната църква и влязъл вътре. Всички седели със затворени очи. Донешор не разбрал, че се молят. Разгледал ги внимателно. „Приличат на нормални хора”, помислил си той. Когато отворили очите си, те с изненада видели, че Донешор стои близо до вратата. Приветствали го и го поканили да се присъедини към тях.

Донешор посещавал църквата винаги, когато имал възможност, но не бил в състояние да пътува до там всяка седмица, тъй като автобусните билети били доста скъпи. Изпитал голяма радост от нещата, които научавал, и започнал да разказва на приятелите си. Някои от тях също решили да посетят църквата. Редували се в пътуванията и тези, които посещавали богослуженията, разказвали на останалите за наученото.

Цяла година Донешор и приятелите му ходели на църква по този начин. Донешор съобщил на пастора, че желае да бъде кръстен. Пасторът с радост щял да извърши подготовката за кръщението, но се извинил, че църквата е малка и няма басейн за кръщение. „Ще трябва да те кръстим в река Ченги”, казал той със съжаление.

„Но това е чудесно – отговорил Донешор. – Същата река, която ми донесе Библията, ще запечата завета ми с Бога.”

Донешор и още 24 души били кръстени в реката, където започнало търсенето му на Бога. Сред тези 24 души били и седем приятели, които Донешор довел до Христос. Те са първите християни от общността Трипура.


* Донешор Трипура е изучавал теология в адвентната семинария в Бангладеш и е завършил колеж в Бангладеш.

Свързан урок >>