"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Помощникът на Исус
Омар Райес Торес

Исках да бъда инженер, но Бог имаше други планове за живота ми. Бях учил в адвентни училища до приемането ми в държавния университет в Пуерто Рико. Скоро видях какви са разликите между адвентната образователна система и държавната. Няколко преподаватели бяха атеисти. Те проявиха доста голямо усърдие в в стремежа си да подпокопаят моята вяра.

Когато един изпит се падна в събота, преподавателят не ми разреши да го взема в друг ден, като заяви, че ако има Бог, той щял да прояви разбиране защо ми се налага да присъствам в този ден. В този университет преподавателите били царе, а аудиториите - тяхното царство.

След време се преместих в Антилския адвентен университет, за да завърша образованието си. Когато сравнявам преподавателите и цялостната атмосфера, осъзнах, че адвентните учебни заведения имат нещо, което другите никога няма да притежават - християнската атмосфера. Макар че не всички са адвентисти, преподавателите са изключително ангажирани със своите студенти. За тях това е призвание и те вярват в това, което вършат.

Сега преподавам в същия университет. Радостен съм, че съм учител там, където мога да интегрирам моите адвентни убеждения в лекциите и никой не ми забранява да говоря за Бога. Усещам как всичко се променя, когато поканя в молитва Бога да присъства в класната стая.

Там не се опитваме да убеждаваме студентите да станат адвентисти. Правим всичко възможно да ги привличаме по-близо до Бога, за да разберат кой е Той и каква е Неговата воля.

Ако мога да помогна на един студент да види Господа по различен начин, значи съм свършил работата си добре. Исках да бъда инженер, но тогава не бих имал влиянието, което сега притежавам като преподавател в адвентно учебно заведение.

Веднъж един студент дойде при мене и ми каза: "Вие проведохте богослужение, което промени живота ми. Имах проблем с наркотиците, но вие ми помогнахте да ги откажа. Благодаря." Друго момче ми каза, че майка му е починала. Един сериозен разговор по въпроса за смъртта му помогна да преодолее скръбта. Знаех, че Бог говори чрез мене и този разговор промени живота на това момче.

Не гледам на себе си като на учител; Исус е Учителят, а аз съм негов помощник, който подготвя младите хора за вечността.


* Омар Райес Торес е професор по математика и статистика в Антилския адвентен университет в Маякес, Пуерто Рико.

Свързан урок >>