"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Отклонената маршрутка
Хоумър Трекартин

Пастор Дейв Уейгли се качил на маршрурката на летището и се отпуснал на седалката, за да си отдъхне преди вечерното събрание. Мислил си за евангелизаторските събрания, които бил провел във Флорида преди няколко месеца, и се запитал какво ли правят новите членове. А какво ли става с новоповярвалите, които посещавали евангелизационните събрания, но не взели решение да последват Исус?

Мислите му били прекъснати от женски глас: “Моля ви, оставете ме малко встрани от пътя за хотела.” Шофьорът се съгласил малко неохотно да закара жената до дома й.

Маршрутката си пробила път през задръстванията и спряла пред позната сграда. Пастор Уейгли скочил да помогне на жената да вдигне куфара си. “Тук ли живеете”, попитал той.

“Да”, отговорила жената. Силно развълнуван пастор Уейгли я попитал дали една негова позната все още живее там. Жената го погледнала и бавно отговорила: “Да, все още живее тук.”

Вратата на маршрутката се затворила и пастор Уейгли седнал на мястото си. “Сигурно това е нещо повече от съвпадение, - помислил си той. - Какво ли ми казва Бог?”

Жената, която познавал, посещавала някога евангелизаторските му събрания, но въпреки многобройните му посещения и молитви, не пожелала да предаде сърцето си на Христос. Сега Бог го отвел точно до сградата, в която живеела. Уейгли обещал на Бога, че ще я посети, преди да си тръгне от града.

След няколко дена Уейгли я посетил. Докато се качвал по стълбите, през ума му минала следната мисъл: “Как мога да поздравя човек, чието име дори не си спомням?” Почукал на вратата, но отвътре не се чувал никакъв шум. Точно когато си тръгвал, вратата се отворила и жената възкликнала: “Пасто Уейгли, моля ви, влезте.”

Влязъл и видял, че там има група хора, вклчително и един друг пастор, когото познавал. Присъсващите били не по-малко учудени. Пастор Уейгли им разказал какво му се случило в маршрутката. Другият пастор пък обяснил, че бил дошъл да поднесе извиненията си за някакъв инцидент, който се бил случил преди доста години.

Двамата пастори се помолили и поканили жената да предаде сърцето си на Исус. Със сълзи на очи тя коленичила и се предала на Христос. След време била кръстена и всичко това се случило само защото двама пастори последвали водителството на Святия Дух, който ги насочил към една блуждаеща душа, готова да се завърне у дома.


* Дейв Уейгли е президент на Съюза “Колумбия” на църквата на адвентистите от седмия ден в Мериленд. Хоумър Трекартин е директор по организирането на нови църкви към мисионския офис на Генералната конференция.

Свързан урок >>