"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Твърдо за Бога
Шарлот Ишканян

В някои райони на Западна Африка приемането на християнството може да бъде буквално въпрос на живот и смърт. Амо е от Фулани – полуномадско племе от животновъди. Докато се разхождал една вечер из селото, чул глас по високоговорителя. Доближил се от любопитство и видял група слушатели и един човек пред тях, който им говорел нещо за Исус. Стоял отстрани, защото знаел, че в този район да си християнин означава да си навлечеш беда. Вестта на говорителя обаче го заинтригувала, затова останал да изслуша проповедта до края. Вестта била начало на една битка за сърцето на Амо.

Всяка вечер говорител от Глобалната мисия представял по една вест за Божията любов. Когато се стигнало до въпроса за съботата, Амо останал доста изненадан, тъй като в свещената книга на неговата религия също се говорело по тази тема. Искало му се да попита някой религиозен учител, но се страхувал от последиците. Когато чул говорителя да описва почивния ден, останал доста смутен. Спомнил си, че в неговата свещена книга има проклятие за хората, които нарушават Божията почивка. В същото време осъзнавал, че няма нито един човек от неговата религия, който да спазва някакъв почивен ден. Защо е така?

Когато говорителят поканил всички желаещи да последват Бога да излязат отпред, Амо излязъл от закритото място и отишъл пред цялото множество. Знаел, че това решение може да му струва живота, но в същото време имал в себе си дълбок душевен мир.

Свързан урок >>