"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Съботният костюм
Шарлот Ишканян

Мануел Момбаса бил помолен да стане ръководител на съботното училище в своята църква в Мозамбик. Той се радвал, че може да служи, но имал един сериозен проблем. В Мозамбик, както и в другите африкански страни, човекът, който застане на амвона, трябва да носи костюм и вратовръзка. Момбаса не притежавал такова нещо, а поради гражданската война било трудно да се намери сако на каквато и да е цена. И така, Момбаса всяка събота вземал назаем костюма и вратовръзката на вуйчо си.

Една седмица председателят на мисията щял да дойде на посещение и Момбаса трябвало да прекара допълнително време на амвона. Но в сряда вуйчо му съобщил, че трябва да замине извън града и да вземе костюма със себе си. “Кажи на твоя Бог да ти изпрати сако и вратовръзка”, подхвърлил вуйчото.

Момбаса нямал представа как да ги намери. Знаел само, че трябва да бъде на амвона в събота. Поставил проблема в нозете на Исус. До петък наобед все още нямал необходимите дрехи. Докато се молел в късния петъчен следобед, някой почукал на вратата. Леля му отворила вратата и извикала: “Момбаса, излез навън! Твоят Бог ти изпрати костюм.”

Момбаса се втурнал навън и видял човек, който продавал костюм, риза и вратовръзка. Изглеждал съвсем нов. “Колко ще струва”, плахо попитал Момбаса, тъй като нямал почти никакви пари.

“Около 20 000 метикая (един лев според тогавашния курс), отговорил човекът. Момбаса не можел да повярва на ушите си.

Облякъл сакото; било му съвсем по мярка. Погледнал панталоните; дори нямали нужда от гладене. Още там коленичил, за да благодари на Бога за благословението.

По време на мисионския доклад в събота Момбаса разказал как Бог му подарил костюм. “Тъй като не можех да си помогна сам – казал той, - Бог изпрати един непознат с това, което се нуждаех; и то точно на време.”

Момбаса се върнал у дома след богослужение и видял, че вуйчо му се е върнал. “Вуйчо, виж какъв костюм ми изпрати Бог”, зарадвано казал той.

Когато срещне някой, който се съмнява в Божията помощ, Момбаса винаги разказва за костюма, който Бог му изпрати.


* Мануел Момбаса живие в Чимойо, Мозамбик. Шарлот Ишканян е редактор на списание “Мисия”.

Свързан урок >>