"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да се откажеш от Бога: Част 1
От Андрю Макчесни

Петгодишният Секуле се изплашил от предупрежденията на баба си за ада. „Трябва да си добър – казала бабата. – Ако не си добър, ще отидеш в ада.“

„Какво означава да отидеш в ада?“, попитало момчето.

„Ще гориш във вечен огън, ако лъжеш или крадеш. Ще страдаш в огъъня цяла вечност.“

Думите на бабата предизвикали силен страх в малкото момче. Бил объркан. От една страна, тя казвала, че Бог е любов. От друга страна, твърдяла, че ако Секуле лъже, ще се озове в ада. Момчето се изплашило, тъй като понякога му се налагало да лъже.

Не знаел какво да прави. Не можел да попита родителите си. Те не били християни в тогавашната комунистическа Черна Гора. Бабата била единствената християнка, която познавал в селото.

Веднъж, когато никой не го наблюдавал, се скрил зад храст и се скарал на Бога: „Не знам защо хората казват, че си любов – казал той. – Ти не си любов, а чудовище. Създал си ме само за да отида в огъня. Трябва ли да не лъжа и да върша лоши неща? Не мога да повярвам и няма да вярвам в Теб. Ти си чудовище.“

Секуле приключил с Бога. Бил само на пет години и не се интересувал от Него.

След девет години, когато бил на 14, Секуле бил изпратен да учи в Сараево, столицата на Босна и Херцеговина. Сред всичките 700 момчета в училището, той бил единственият от Черна Гора. Когато разбрал, че ще му е трудно да бъде аутсайдер, той започнал да се бие, за да бъде приет от съучениците си. Влизал в схватки почти всеки ден. Ако някой докосвал ушите му – а това било голямо изкушение, защото стърчали като дръжки на чаша – той веднага нападал със злоба. След един бой му останал белег от нож върху ръката. Секуле също така тормозел учениците. Ако по-малко момче получело колет с храна, той го хващал за глезените и го увисвал от прозореца, докато се сдобие с колета.

След три години на битки в Секуле се зародило желанието да познае истината. Чудел се дали баба му е говорела истината за Бога. Но какво е истина? В Сараево имало няколко основни религии – ислям, православие, католицизъм и юдаизъм. Секуле се чудел защо има толкова много религии, след като Бог е един. Решил да се запознае с всички религии, за да научи истината.

Продължението следва.

Свързан урок >>