"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Малката църква, която успя
От Андрю Макчесни

Църквата на адвентистите от седмия ден на остров Рюген в Германия била напът да затвори. Само шест души се събирали за богослужение: четирима възрастни членове от едно семейство и други двама възрастни. Членството намаляло от седем човека по времето, когато църквата била основана през 1940 г. и от времето на разцвета си, когато имала 33 членове в края на 50-те години на миналия век. Ръководителите на конференцията препоръчали сградата да бъде продадена.

„Не, искаме да си запазим църквата – им казал главният старейшина Гюнхард. – Не желаем да я продаваме.“

Членството намаляло след обедението на Германия през 1990 г. Възрастните членове починали, по-младите се преселили, а населението на този източногермански остров станало изключително секуларно. Повече хора се събирали, когато на острова идвали отпускари. Някои от тях били адвентисти.

Гюнхард, съпругата и родителите му се присъединили към другите двама църковни членове в молитвите им за бъдещето на църквата. „Доведи нови членове“, молели се те.

И тогава адвентен лекар и семейството му дошли да живеят на острова. Църковните членове продължили да се молят. Бивш член внезапно подновил своето членство и няколко други също се присъединили. Когато станали 16 души, ръководителите на конференцията променили мнението си. Съгласили се църквата да остане отворена.

Тогава обаче се появила нуждата от нова сграда. Вярващите се молели и поели ангажимента да дарят 136 000 евро. Въпреки че сумата била далеч по-малка от нужните 730 000 евро, те били насърчени да продължат да се молят.

Гюнхард, който бил построил няколко къщи, направил планове за църковна сграда, която да служи и като център за влияние. Църковни членове от цяла Германия проявили щедрост. Най-неочакваното дарение дошло, когато Гюнхард се срещнал с висопокоставен държавен служител по време на делова среща. Германските политици имат правото да разпределят държавни средства за частни инициативи.

Държавният служител чул за инициативата и свързал Гюнхард с местен политик. Църковните членове се помолили, преди Гюнхард да се срещне с политика и с радост научили, че им предложил 300 000 евро. Той обаче имал едно условие. „Като християнин искам новата църковна сграда да се използва не само за социални цели, но и за разпространение на Божието Слово.“

Днес 25 църковни членове и децата им се събират всяка събота. „Имаме нова църковна сграда и не дължим нищо – разказва Гюнхард. – Бог потвърди, че църквата ни трябва да остане отворена.“

Свързан урок >>