"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Истинска жертва?
Част 4 От Андрю Макчесни

Изминала година. Алмира се молела и четяла Библията всяка нощ, за да държи нечистия дух настрана. Ходела на църква всяка събота, понасяйки болезнени критики и дори заплахи от родители, роднини и съседи. Нищо друго в живота й не се променило. Ходела на училище през седмицата, но често посещавала с приятели клубове през нощите или уикендите.

На 18 години Алмира стигнала до кръстопът в християнската си вяра. Задала си въпроси, на които не можела да си отговори. Не разбирала защо Библията наричала смрътта на Исус жертва. За нея Исусовата смърт не приличала на жертва. Въпреки че бил жестоко преследван и разпънат на кръст, Той със сигурност знаел, че ще възкръсне. Тогава защо смъртта Му да е жертва? От друга страна, Алмира била гонена всяка събота и това я карало да вярва, че е пожертвала отношенията си с родителите, роднините и приятелите заради Исус. Не знаела как ще завърши всичко това. Струвало й се, че е направила по-голяма жертва.

Силно притеснена, тя се помолила за отговор. „Исусе, прочетох, че трябва открито да Ти казвам за всичките си безпокойства и Ти ще отговориш. Ето какво предлагам: Всеки ден ще чета за живота Ти в евангелията и в „Копнежът на вековете“. Моля Те, разкрий ми какво означава Твоята жертва на кръста и защо жертвата Ти е толкова голяма.“

Алмира нямала желание да чете Библията или книгата на Елън Уайт „Копнежът на вековете“, но се насилвала всеки ден да чете и от двете. Отначало се борела със скуката, докато четяла. Нямала близка връзка с Исус. Въпреки че ходела на богослужение в събота, през седмицата живеела своя си живот.

Продължила да чете и открила отговора. Прочела в „Копнежът на вековете“: „Сатана с ужасни изкушения ръзкъсваше сърцето на Исус. Спасителят не можеше да види отвъд отвора на гробницата. Надеждата не Му показа как излиза от гроба като победител, нито Му разказа как Отец приема Неговата жертва. Той се страхуваше, че грехът е толкова отвратителен за Бога, че раздялата им ще бъде вечна“ (стр. 753, англ.).

Това бил отговорът на нейната молитва. Исус също се страхувал, че ще умре завинаги, но бил готов да поеме риска заради нея. Поразило я това, че Той не знаел какъв ще е краят, както и тя не знаела как нейната история ще приключи. Исус обаче рискувал вечния Си живот, за да я спаси.

Удивена от тази безгранична любов, тя изляла сърцето си в молитва: „Исусе, дори никой друг на земята да не Те последва, аз ще Те следвам“, казала тя.

Тогава решила да предаде живота си на Исус в кръщение.

Свързан урок >>