"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Мъжът на велосипеда
От Антъни Кент

По прашни междуселски пътища, през сух еднообразен терен, под безмилостното жарещото австралийско слънце Филип пътувал с велосипеда си дълги разстояния, продавайки изпълнени с надежда християнски книги като литературен евангелизатор. Веднъж пристигнал във ферма сред пустошта в район, наречен Югаура. Там видял фермер да оре земята. Човекът бил физически силен, но със сломен дух. Мъжът се казвал Том Кент.

Филип не подозирал за това, но семейството на Том бил съкрушено. Съпругата му Мери починала от пневмония. Той с мъка се грижел за единадесетте си деца. Малко преди смъртта си Мери поискала от Том да й обещае, че ще се срещнат на небето и че децата им ще бъдат с тях. Том обещал. Със сълзи на очи потърсил Библия, за да разбере как да спази обещанието си. Точно тогава Филип се срещнал с Том.

Филип Ейнсли Рийки бил роден в Шотландия през 1846 г. През 1888 г. след като овдовял, а след това се развел с втората си жена, заминал за Австралия в търсене на нов живот. Само година по-късно, през 1889 г., попаднал на християнска литература, открил удивителни библейски истини и срещнал истинския Исус. Намерил не само нова родина, но и нова причина да живее. Искал да разпространява надежда. Напуснал работата си като гравьор, за да може да гравира Божието Слово в сърцата, като стане литературен евангелизатор.

Когато чул тъжната история на Том, Филип видял мъката му и научил за последното желание на Мери. Решил да сподели „Великата борба“. Том се борел с библейските истини, за които четял, но след внимателно изучаване приел ученията. Тези нови открития дали на Том утехата и увереността, от които толкова много се нуждаел. Той споделил за откритията си със своите деца и съседи. Децата му и пет семейства от околността повярвали и станали Исусови ученици. Тогава Том разбрал, че ще успее да спази обещанието, което дал на съпругата си.

Днес забележителната история продължава. Сега потомците на Том Кент заедно с другите пет семейства и хора, които довели в Църквата на адвентистите от седмия ден, наброят повече от 20 000 души. Двадесет хиляди живота преобразени от усърдния литературен евангелизатор на велосипед и фермера, който споделил „Великата борба“ със семейството си и съседите.

Бихте ли желали да преживеете истинска радост и да имате смисъл и цел на живота? Присъединете се към масовото разпространяване на „Великата борба“ през 2023 и 2024 г. от глобалната църква. За повече информация посетете сайта greatcontroversyproject.com или се обърнете към своя пастор.

Антъни Кент е правнук на Том Кент и заместник секретар на пасторския отдел към Генералната конференция.

Свързан урок >>