"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да възпиташ момчетата да четат Библията
От Андрю Макчесни

Каква е тайната да научиш децата да имат лично време с Бога?

Аржентинецът Кристиян Малер, доброволец в адвентното училище в Токмок, Киргизтан, ме изненада с отговора си, докато разговаряхме в дома му. Бях там, за да събирам мисионски истории за „Адвентна мисия“.

Кристиян каза, че тази сутрин личното му сутрешно посвещение е било прекъснато от шестгодишния му син Томас.

„Обикновено го моля да почака. Той обаче вдигна Библията с малките си ръце и каза: „Тате, не разбирам това, което чета, би ли ми помогнал?“ Какво друго ми оставаше, освен да му помогна?“

Изразих учудването си, че толкова малко момче чете Библията си рано сутринта. Недоверието ми се засили, когато Кристиян обясни, че заедно със седемгодишния си брат Лукас четат библиите си всяка сутрин.

„Как ги научи да имат сутрешно посвещение?“, попитах аз.

Кристиян си помисли за момент. „Всъщност, никога не съм ги учил.“

Момчетата започнали да имат лично посвещение още от времето, когато се учели да ходят. Кристиян и съпругата му Ромина седели от двете страни на масата в кухнята си, за да четат библиите си сутрин в дома си в Аржентина. Момчетата се събуждали и естествено искали да бъдат заедно с родителите си. Изпълзявайки от леглата си, те намирали мама и татко в кухнята. Кристиян обяснил на момчетата още от самото начало, че за мама и татко е много важно да прекарват известно време с Бога всяка сутрин и че те не трябва да прекъсват сутрешното посвещение. Ако момчетата искали да останат в кухнята, трябвало да пазят тишина и да имат собствено посвещение. Децата предпочитали да останат. Тъй като не можели да четат, тихо прелиствали книжките си с библейски илюстрации. Когато пораснали малко, започнали да четат библиите си. След като се преместили в Киргизтан, родителите и момчетата провеждали сутрешните си посвещения в собствените си стаи.

Това бе тайната за научаване на дете да има лично време с Бога всяка сутрин. „Нито веднъж не съм им казал, че трябва да имат сутрешно посвещение – разказва Кристиян. – Те просто видяха, че родителите имат посвещение и последваха примера им.“

Свързан урок >>