"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От непокорно момче до църковен старейшина
От Шерън Ндлову

Едмонд бил непокорно дете в Мзузу, Малави. Той отказвал да се подчинява на своите родители, учители и на който и да е друг възрастен. В училище удрял другите момчета и дори учителите. Спечелил си толкова лоша репутация, че деца и възрастни се страхували от него.

Веднъж Едмонд решил, че ще е много забавно да смути участниците в клуб „Изследовател“. Завел буйните си приятели в адвентната църква в Часефу и там започнали да се подиграват на маршируващите и пеещи изследователи. Едмонд се наслаждавал на тяхната реакция и затова започнал да се връща там заедно с приятелите си седмица след седмица.

Времето минавало и Едмонд се заинтересувал от дейността на изследователите. Искал да научи повече за онова, което правели и в което вярвали. Когато църквата организирала евангелизация на стадиона в Мзузу, той решил да отиде там, но не казал на приятелите си, защото се страхувал, че ще му се присмиват. Не казал и на родителите си, които били членове на друга християнска деноминация, тъй като се страхувал, че ще го накажат.

На тези събрания Едмънд проявил интерес към небесния Бог и Господаря на съботата. Въпреки че се страхувал да не бъде отхвърлен от адвентните деца и техните родители, към които се отнасял толкова зле, той събрал смелост и предал сърцето си на Исус в кръщение.

Родителите му разбрали за кръщението четири месеца по-късно и се отказали от момчето. Едмонд живял по домовете на църковни членове и те го учели на Библията, докато накрая бил добре запознат с нейните учения. Работел най-различни временни работи, за да плаща училищните такси. Минали три години и родителите му осъзнали, че той е верен на Бога. Разбрали, че е станал ново създание в Христос и го помолили да се върне у дома.

Сега Едмонд Чири е женен за адвентистка и има двама синове. Служи като старейшина в адвентната църква в Часефу – същото място, където някога тормозел изследователите. Твърди, че само Бог би могъл да превърне непокорно момче в църковен старейшина. „Никога не гледайте отвисоко на деца, без значение колко лошо е тяхното поведение“, казва той.

Свързан урок >>