"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Модести! Модести! Модести!
От Окраин Матенгу

Хората идвали в почти непрекъсната процесия, за да наблюдават със съжаление двегодишния Акуриос в болницата в Катима Мулило, Намибия. Момчето било болно от месеци и всички плачели, когато виждали ужасните му страдания.

„Болницата не ни помага – казал един човек на родителите на Акуриос. – Трябва да се свържете с шамана.“ „Бог ще разбере – казал друг. – Просто го направете.“

След като и последният посетител си тръгнал, бащата се обърнал към майката. „Какво да правим? Може би хората са прави. Исус ще разбере.“

Майката не можела повече да гледа как единственото й дете се мъчи. Тя се съгласила.

Шаманът заявил, че вещици са направили магия на момчето и че то ще се излекува с традиционна медицина. Родителите купили лекарство от шамана и започнали да го дават на детето всеки ден. Но колкото повече приемало от лекарството, толкова повече се влошавало. Бащата започнал да се моли искрено: „Господи Исусе, знам, че направих грешка. Отделих се от Твоята спасителна благодат. Говори ми, Господи, заради детето ми. Ти си изцелявал прокажени, отварял си очите на слепи и си правил така, че сакати да проходят. Направи това и за детето ми.“

След известно време бащата имал сън. Докато спял, чул глас да го вика по име: „Модести! Модести! Модести! Това е мое дете, защо си го осквернил с нечисти духове? Не искам да се обръщаш към шамани, ако искаш то да живее.“

Разтърсен, бащата станал и изхвърлил традиционното лекарство. Спомнил си, че адвентен лекар бил изнесъл здравни лекции на лагерно събрание и затова завел момчето при него Лекарят диагностицирал Акуриос с пневмония и туберкулоза и го изпратил в болница, където да го лекува. Бащата продължил да се моли, а майката се присъединила към молитвите му. Те се доверили изцяло на Исус. Акуриос (на снимката) сега е на 22 години.

Родителите на Акуриос, Модести и Ребека Какула, имали общо четири деца. След раждането на всяко дете отказвали да участват в традиционната церемония, която хората в града провеждат за новородените. Вместо това, водят бебетата си в адвентната църква, за да бъдат посветени на Исус.

Скъпи читателю, моли се за хората, които искрено приемат Исус, но им е трудно напълно да изоставят традициите. Те стигат до две нива на религията: теоретична религия, основаваща се на Библията, и практическа религия, вкоренена в бита. Те приемат библейските учения, но когато се сблъскат с реални житейски трудности, се връщат към традицията. Адвентните мисионери се стремят да направят разбираемо евангелието, за да улеснят личното християнско израстване сред тези хора и да им помогнат да разберат, че традиционните практики не действат.

Свързан урок >>