"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Част 11: Последната атака
От Андрю Макчесни

Две седмици преди кръщението си бащата внезапно се разгневил, когато гостите си тръгнали от дома му след библейски урок в петъчната вечер. Обявил, че ще спи в хола.

Нощта била по-тъмна от обикновено. Електричеството угаснало в квартала и къщите потънали в непрогледна тъмнина.

В около 1 ч. през нощта младежът се събудил от глас, който изкрещял, че бащата няма да бъде кръстен.

Едуардо Младши се изплашил, не знаел какво да прави. Останал в стаята си, за да разбере какво ще се случи.

Гласът изкрещял отново и заявил, че бащата няма да бъде кръстен.

Младежът зачакал.

Чул как някой влиза в стаята.

„Моля те, синко, моли се за мен – казал бащата. – Врагът отново ме атакува.“

Друг глас се присъединил. „Какво правите?“ Това била майката. Когато чула писъците в хола, тя паднала на колене започнала да се моли. Сега поканила бащата и сина си да присъединят към нея в молитвата Исус да изгони нечистите духове.

След няколко минути тя предложила да излязат от къщата, където биха могли да се виждат под слабата лунна светлина.

Навън бащата заявил, че е жаден. Едуардо предложил да се върне и да донесе чаша вода. В кухнята забелязал тайнствено тъмно петно на пода. Повикал майката и показал петното. „Какво е това?“ Майката погледнала по-отблизо. „Това е коса!“

Навън Едуардо и майка му се вгледали в бащата. Големи кичури коса липсвали. Като че ли някой бил рязал от косата му на произволно избрани места.

Бащата прокарал ръка по главата си и изтръпнал.

„Ще си обръсна главата. Няма никакво значение, че ще съм без коса.“

Когато в съботната сутрин слънцето изгряло, бащата се почувствал ужасно изморен. Той бил необичайно слаб след нощната атака на нечистите духове. Чувствал се така, сякаш някой го е бил. Решил да се моли у дома, вместо да отиде в църквата.

След като майката и Едуардо напуснали, той се помолил: „Исусе, не допускай да завладеят тялото ми. Моля Те, бъде близо до мен. Не искам повече да бъда обладаван от демони.“

Отворил Библията си и прочел Пс. 37:5: „Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти.“

Разбрал, че Исус му казва да не се страхува. Исус щял да го съпровожда при кръщението. След този ден нечистите духове никога повече не го нападали. Той обаче все още можел да ги чува.

Свързан урок >>