"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бог свидетелства най-добре
От Анна Лихолет

На 18-годишна възраст копнеех да споделям Исус с околните, но се страхувах. Често се молех: „Страхувам се, не знам как да говоря за Теб.“

Разбрах, че трябва да бъда оперирана. Приеха ме в болница в Тула – град на около два часа и половина с кола от столицата Москва. Когато пристигнах, три от шестте легла в болничната стая бяха заети. Останалите жени четяха или гледаха телевизия. Операцията ми бе планирана за следващия ден.

„Какво да правя – мислех си аз. – Какво правят хората преди операция?“

Отворих Библията.

Жената срещу мен веднага ме заговори.

„Християнка ли си“, попита тя.

„Да.“

„В коя църква ходиш?“

Не исках да ми се подиграват за това, че съм адвентистка от седмия ден. Много руснаци са членове на друга християнска църква и отхвърлят адвентистите като сектанти.

„Аз съм протестантка“, отвърнах аз.

Жената не остана доволна. „В коя протестантска църква членуваш?“

Какво да отговоря? Казах: „Аз съм адвентистка от седмия ден.“

Жената се усмихна.

„Леле, адвентистка от седмия ден! Познавам адвентистите. Те са най-добрите хора!“

Тя заговори с голям ентусиазъм за църквата, за нейната дейност и за адвентния университет Заокски, разположен близо до Тула. Другите две жени слушаха внимателно. Никога не бяха чували за адвентната църква.

„Адвентистите са добри християни! – продължи жената. – Баща ми познава някои прекрасни адвентисти.“

Докато говореше, лекарят влезе в стаята. Той бе учуден да я види.

„Какво правите тук?“, обърна се той към нея.

„Какво искате да кажете“

„Наредих да ви изпишат вчера. Би трябвало вече да сте у дома.“

Съпругът й я взе след 30 минути.

Погледнах към празното легло и осъзнах, че Бог е отговорил на молитвите ми по необикновен начин. Той сам се разкри в болничната ми стая. Не бях направила нищо. Бог бе извършил всичко. Резултатът бе, че другите две пациентки знаеха, че съм адвентистка, а адвентистите обичат Исус с цяло сърце.

Преди да постъпя в болницата, ходех на църква и вярвах в Исус. Но да си християнин е нещо много повече. Да си християнин означава и да разказваш на другите за Исус. Ако не говорите за Него, Той може да подреди нещата. Ще направи всичко за вас.

Свързан урок >>