"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Благодаряща на Бог за живота
От Андрю Макчесни

Петнадесетгодишната Гисел не се почувствала добре, когато се събудила сутринта. Помолила се преди да стане, както правела всеки ден.

„Мили Боже, благодаря Ти за всичко, което правиш за мене, и най-вече за това, че все още съм жива“, помолила се тях.

Гисел благодари на Бог за живота всеки ден. Заедно със семейството си имигрирала в САЩ от Руанда, когато била на 12 години. Имала труден живот в африканската си родина, където родителите й с мъка намирали работа и семейството едва успявало да се нахрани. Тя често гладувала.

След като се помолила, Гисел излязла от стаята си на втория етаж в малката семейна къща в щата Джорджия, и внимателно започнала да слиза по стълбите. Почувствала се много слаба.

„Не ми е добре“, казала тя на майка си.

Майкала говорела по телефона, но погледнала към нея и наредила:

„Върни се в стаята си и легни. Може би ще се почувстваш по-добре.“

Гисел тръгнала нагоре по стълбите, но припаднала. Чула как майка й я вика. „Гисел, какво ти има?“

Госел не можела да отговори. Едва дишала и не била в състояние да говори.

Майката оставила телефона и се затичала към нея.

„Гисел! Гисел!“

Гисел все още не можела да говори.

Майката докоснала челото й, за да провери дали има температура. Нямало температура.

Майката повикала по-голямата си 19-годишна дъщеря да донесе вентилатор, за да разхлади Гисел.

Студеният въздух охладил лицето й и тя започнала да диша.

„Добре ли си?“, попитала майката.

„Сега съм добре“, отговорила Гисел.

Майката искала да я закара в болницата, но момичето настояло, че е добре. Майка й и дала малко вода. След време Гисел разбрала от лекаря, че била припаднала, тъй като не се хранела правилно.

Същата вечер Гисел се помолила преди да си легне. Тя се моли всяка нощ преди лягане.

„Мили Боже, благодаря Ти за този ден. Благодаря Ти за всичко, което направи за нас и особено за това, че ме запази жива.“

Дарението за тринадесета събота това тримесечие ще помогне на деца бежанци като Гисел да получат стипендии за адвентни училища в Северно-Американската дивизия. Гисел получи финансова помощ от даренията от тринадесета събота през 2011 г., за да може да учи в адвентно училище в щата Джорджия. Благодарение на влиянието на това училище тя предаде живота си на Исус чрез кръщение.

Свързан урок >>