"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

„Просто тръгни!“
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Кийонг Куон, собственик на частна фирма за счетоводни услуги, е известен в Южна Корея като човека, довел повече хора до Христос от който и да е адвентен пастор.

Историята започва в края на 2000 г., когато Кийонг започнал да изучава библейските пророчества. Осъзнал, че всяко пророчество в Даниил е било изпълнено с изключение на Второто идване на Исус. Запитал се какво ли би направил Ной, ако бе жив в наши дни. Може би нямало да се съобразява с настоящата си професия и щял да се посвети на една единствена цел: провъзгласяване на скорошното идване на Исус. Кийонг се убеждавал все повече, че трябва да посвети живота си на провъзгласяване на Исусовото завръщане, като стане основател на църкви.

Докато се молел една сутрин, почувствал, че Бог му казал: „Просто тръгни!“ Заповедта го изплашила. Започнал да си намира извинения. „Нямам никакъв опит. Не съм пастор. Вече съм на 40 години. Страхувам се, че ще се проваля.“

„Всяка сутрин Божието призоваване бе толкова ясно, че чак изпитвах болка“, казва Кийонг.

Започнал да се моли: „Ако наистина искаш от мене да тръгна, покажи ми какво да правя от начало до край. Тогава ще тръгна.“

Кийонг смятал, че молитвата е напълно основателна, но не получил отговор. Молил се цели седем дни. На седмия ден, след като се помолил, отворил „Църковен компас“, списанието на Корейския съюз. На първа страница видял цитат от книгата „Бележки от живота на Елън Уайт“, който го разтърсил. В него се казвало: „Бог ще има мъже, които ще дръзнат да предприемат всякакви неща, за да спасяват души. Онези, които не желаят да тръгнат, докато не видят съвсем ясно всяка стъпка от пътя пред себе си, няма да имат предимството в настоящето време да разгласяват Божията истина. Сега трябва да има работници, които ще тръгнат смело напред както в тъмната нощ, така и в светлия ден и които ще устояват смело на обезсърченията и разбитите надежди, но пак ще продължат да работят с вяра, със сълзи и с търпелива надежда, като сеят край всички води, уповавайки се на Господа за резултата. Бог призовава мъже със силен характер, с надежда, вяра и издръжливост, които да работят целенасочено“ (стр. 213).

„Това бе отговорът от Бога. Не бе редно да се моля да разбера какво да правя от началото до края. Трябваше да тръгна напред.“

Кийонг се решил и основал църква за първи път в живота си.

„Удивителното е, че не трябваше да правя нищо. Когато Бог работи, там се случват чудеса.“


* Кийонг Куон, на 56 години, е основал три църкви в Южна Корея.

Свързан урок >>