"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Радостно утро – Част 1


Мери плачела до пътя близо до дома си и люлеела на ръце малкия си син. Той боледувал още от раждането си. Мери го водела при много лекари, но все още страдал от ужасни пристъпи на кашлица. На два пъти го приемали в болница, но дори и най-силните антибиотици не можели да спрат кашлицата. Последният лекар предписал рентгенова снимка и лабораторни изследвания. Мери обаче не разполагала с повече пари.

Цели три месеца съпругът й, който бил дърводелец, не можел да намери работа. Взели назаем хиляди рупии, за да си плащат наема и да си купуват храна. Животът изглеждал безнадежден. Съпругът й изпаднал в отчаяние. Чувствал се неспособен да се грижи за семейството си. Не виждал друг изход, освен всички да прекратят жалкото си съществуване. Когато предложил да се самоубият, тя се разгневила, но колкото повече трудностите се увеличавали, толкова по-склонна била да мисли, че това е единственият изход.

Когато малкото момче се събудило от нов пристъп на кашлица, Мери видяла, че съседката й Мадеш идва към нея. Мадеш се спряла при вида на плачещата жена. „Какво става?“, попитала тя нежно.

„Пак Даниел – отговорила Мери. – Все още е болен, а ние нямаме никакви пари.“ Мадеш знаела за проблемите на семейството, тъй като ги била посещавала няколко пъти след раждането на детето и се опитвала да им помогне. Също така се молела за тях.

„Не се безпокой – отвърнала Мадеш. – Исус може да помогне. Ела на църква с мене и пасторът ще се помоли за вас.“ Денят бил събота и Мадеш се била запътила към църквата.

Мери не казала нищо. Избърсала сълзите си и последвала Мадеш. Когато стигнали до църквата, пасторът ги посрещнал радушно. След като Мадеш му разказала за проблемите на Мери, той я увери, че ще се помоли за сина й след богослужението.

Мери стояла безмълвна по време на съботното училище. Никога преди не била виждала такава служба. Даниел спял в ръцете й. Изслушала и проповедта на пастора, чудейки се дали той ще й даде някакво лекарство за детето.

След края на богослужението Мери останала на стола си в очакване. Пасторът се ръкувал с излизащите, върнал се в салона и седнал до Мери. Поставил ръка върху главата на Даниел и се помолил Бог да изцели детето и да покаже Своята мощ на семейството. След това й дал плик с билки и обяснил как да ги смеси с мед или вода и да ги дава на момчето.

Мадеш насърчавала Мери по пътя за дома. В къщата на Мери Мадеш смесила билките с топла вода, тъй като семейството нямало мед. Те дали от сместа на малкия Дениел. Мадеш се помолила с Мери и си тръгнала.

Продължението следва.

Свързан урок >>