"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Спасяване в реката, Част 2


Напрежението нараствало. Някои от грубияните заплашили кандидатите за кръщение с тояги. „Не искаме християни в селото си – изкрещял един от тях. – Имаме си наши богове и служим по нашия начин. Не трябва да следвате тези мъже, които са дошли да проповядват своята религия. Трябва да вървите по пътя на дедите си.“

„Като че ли днес няма да има кръщение“, прошепнал един от пасторите на останалите. Може би щяло да се наложи да се върнат друг път.

Точно тогава пасторите чули гласа на млада жена да се издига на гневните викове на тълпата. Това била Ребека Туду, една от желаещите да се кръстят. „Никой няма да ме спре да се кръстя днес – извикала тя. – Живеем в свободна страна. Ще се покланям на който Бог пожелая. Избирам Исус Христос и днес ще се кръстя независимо дали ви харесва или не.“

Ребека минала през тълпата и тръгнала към мястото за среща. Никой от мъжете не я спрял. Като видели нейния безстрашен дух, още 15 кандидати за кръщение я последвали.

Тези 16 нови вярващи били кръстени още същия ден, докато разгневените жители на селото наблюдавали отстрани. Вярващите, които получили сила от Святия Дух и от смелата постъпка на Ребека, застанали твърдо на страната на Исус Христос.

Бенджамин също бил сред кръстените. Кръщението довело до друго чудо в живота му. Преди това зрението му било толкова слабо, че едвам можел да вижда. След кръщението зрението му се подобрило и сега може да чете Библията без никакво затруднение.

„На два пъти Бог ми се разкри – свидетелства Бенджамин. – Не се съмнявам, че Бог е жив и чува молитвите ми.“ Бенджамин прекарва голяма част от времето си в свидетелстване пред хората от съседните села.

Седмица след кръщението Ребека отишла в родното си село, за да разкаже на родителите си какво е научила през последните няколко седмици. Тя споделила библейските истини, които ценяла толкова много, и разказала какво се било случило в деня на кръщението. Родителите й пожелали да научат повече за Бога и я помолили да доведе пасторите в тяхното село.

Пасторите дошли и започнали да изучават Библията заедно с родителите на Ребека. Един прекрасен ден Ребека застанала на речния бряг, за да наблюдава как родителите й се кръщават. Двамата й братя и още хора от селото също приели Христос.


* Авторът, С. С. Маранди, е бил служител в Ранчи, Бихар, Индия, преди да се пенсионира.

Свързан урок >>