"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Уреден от Небето брат – Част 2


На следващия ден Марина донесла няколко книжки на Сахана. След като ги прочела, Сахана с удивление открила, че Даниил и Откровение стават много по-ясни. След време Марина й донесла „Животът на Исус“. Сахана я прочела бързо, убедена, че Святият Дух й показва, че това е истината.

Сахана пожелала да посети адвентна църква и да се увери дали членовете живеят според нейните очаквания. Когато се случило заедно с Марина да имат свободна събота, двете отишли на църква. След като пристигнали, Сахана видяла Майкъл – човекът, когото била срещнала в болницата. С учудване разбрала, че той е лидерът на тази малка църрква.

След богослужението Сахана споделила с приятелката си: „Хората са много приятелски настроени и любезни. Църквата е точно такава, каквато я описа. Като че ли най-накрая намерих своя духовен дом.“

След като се върнала вкъщи, Сахана разказала на родителите си за това, което била вядала по време на службата. Те никога не били чували за адвентистите от седмия ден и Сахана им обяснила някои от основните учения и им споделила за книгите, които била прочела. Отворила Библията, прочела Десетте заповеди и обяснила, че Бог никога не е премахвал или променяла закона. „Исус и учениците Му са спазвали същите заповеди“, казала тя.

Родителите на Сахана се зарадвали, че тя е толкова щастлива. Насърчила я да следва новите си убеждения, но самите те щели да посещават църквата, в която ходели от години.

Изминала почти цяла година, откакто Сахана преподавала, и тя започнала да си търси нова работа. В същото време родителите й започнали да й търсят съпруг.

„Безпокоя се какъв мъж ще изберат родителите ми“, споделила Сахана на приятелката си. „Ти и съпругът ти сте дошли заедно във вярата, но какво ще стане, ако родителите ми изберат някой, който не би желала да живея като адвентистка? Ще ми бъде трудно да запазя вярата си, ако се омъжа за човек, който не споделя вярата ми.“

Продължението следва.

Свързан урок >>