"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да вършиш Божията работа, Част 2


Срещнах се с църковни ръководители в района на проекта и заедно съставихме план да дадем необходимите материали на 1000 човека и да ги обучим, за да разпространяват евангелието в родната си страна. Макар че евангелизирането там е практически незаконно, Бог отвори вратите. Когато пристигнахме, помислихме, че някои от тези 1000 души няма да дойдат. Озоваха се 1300! Някои знаеха, че няма да получат материалите, но въпреки това имаха желанието да дойдат, за да се учат. Каква удивителна група от миряни имаме там! Не можехме да внесем евангелизаторски материали или DVD плеъри за миряните евангелизатори, затова се наложи да ги купим или произведем в самата страна. Всеки имаше право да купи само един плеър и ние трябваше да направим така, че да не ги купят по едно и също време и на едно и също място. Купихме хартия и печатарски материали на черния пазар, за да отпечатаме текстовете, които трябваше да дадем на доброволците заедно с DVD плеърите. Налагаше се да правим всичко тайно и не знам как Бог го осъществи, но наистина се случи! Обучихме миряните, дадохме им материалите и ги изпратихме по домовете им, за да започнат да работят. Сто от тях сега работят на пълен работен ден като пионери от Глобалната мисия, за да учат, кръщават и основават нови църкви. Придвижват се тайно в различни райони в страната, където нямаме църкви. Там говорят на новите си съседи за Божията любов и организират нови църкви. През първите шест месеца от програмата вярващите от тази страна изнесоха библейски уроци на хиляди желаещи. Повече от 650 души бяха кръстени и шест нови църкви организирани. И всички тези мили хора са все още само в началото! Удивен съм от това, което Бог върши чрез моето семейство, чрез самия мене и други хора, които са се посветили да служат на Бога накъдето и да ги води. Ние сме Божиите ръце и сме настойници на Неговото богатство. Той ни използва, за да разпространяваме делото Му на място, където никога не съм предполагал, че това е възможно. Всеки вярващ е настойник на Божиите средства и Бог ще благослови всеки от нас, когато Му предадем своите средства и живот.


* Това свидетелство е от бизнесмен адвентист от Португалия.

Свързан урок >>