"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Божествена среща


Докато водела шестгодишния си син за ръка, Танг Юе не очаквала нещо необичайно по пътя от дома до близкия пазар. Не подозирала, че й предстояло да преживее божествена среща.

Танг Юе вярвала в Бога и всяка неделя се срещала с други вярващи, но в момента мислите й били заети с онова, което трябвало да купи от пазара. Докато вървяла по улицата, двама добре изглеждащи мъже се приближили до нея и се спрели.

„Знаеш ли – казал единият, - спазването на неделята не идва от Библията.” Той отворил Библия и показал на изненаданата Танг Юе текстове за седмия ден. За да я насърчи сама да провери, другият мъж й казал: „Можеш да потърсиш в интернет и да разбереш кой е истинският Божи ден.” След това мъжете приключили краткия разговор, като й казали, че Исус е дошъл на този свят и че съботната църква е истинската Божия църква. Така бързо, както се били появили, двамата мъже изчезнали в тълпата.

Изненадана от тази странна кратка среща, Танг Юе се върнала у дома и започнала да търси в интернет отговори на въпросите, които непознатите били повдигнали. За нейна изненада, попаднала на интересен сайт на китайски, който отговарял на въпросите й, включително и на темата за съботата от седмия ден, която е истинският Божия ден. В сайта се предлагали и библейски уроци. Когато разбрала, че сайтът е на служение към Църквата на адвентистите от седмия ден, тя се запитала дали наблизо има адвентна църква, която да посети.

Направила още едно проучване по интернет и с радост открила, че в нейния град има адвентна църква. Със сигурност в тази църква има нещо специално, помислила си тя.

Следващата събота намерила църквата и започнала да търси двамата мъже, който я били заговорили на улицата, но не ги открила. Всъщност, тя никога вече не ги видяла.

Продължава да посещава адвентната църква и вярва, че е открила духовния си дом. „Ученията на тази църква са според Библията – казва Танг Юе. – Тя е съвсем различна от неделната църква. Вярвам, че адвентистите проповядват истината и че Исус идва скоро.”


* Танг Юе продължава да посещава редовно богослуженията на адвентистите от седмия ден, които се събират в апартамент в град в Централен Китай.

Свързан урок >>