"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Принос на хвала


Йесувадиан бил на шейсетина години, когато за първи път се срещнал с Христос чрез сън. Бог го призовал да му служил и Йесувадиан откликнал. Оставил фермата на семейството си и тръгнал да следва Божието ръководство.

Няколко години пътувал от село на село, за да споделя новооткритата си вяра в Бога. През последните 25 години той довел повече от 400 души до Христос, съживил три умиращи църкви и основал четири нови църкви. Когато видели как Йесувадиан работи, местната мисия му предложила малка издръжка, за да му помогне.

Когато се натъкне на умираща църква, Йесувадиан посещава хората от областта и ги води до Исус. След това ръководи работата по ремонта на църковната църква, за да може растящата група да има подходящ молитвен дом.

Ако попадне на село без вярващи, той се установява сред хората и започва да засява семенцата на вярата. Остава там, докато се създаде група и се построи подходяща сграда.

Наскоро Йесувадиан пристигнал в едно село и започнал да търси хора, които желаят да слушат за Исус. Започнал да изучава Библията с тях и техният интерес се задълбочил. До този момент повече от 20 души са кръстени и групата укрепва все повече. Понастоящем Йесувадиан е на повече от 80 години, но възнамерява да се премести на друго място, за да основе нова група. Докато очаква Бог да го призове, помага с библейски уроци като подготовка за евангелизационната поредица, която ще се проведе в близкия голям град.

„Бог ме е благословил по много начини – казва Йесувадиан. – Той ме води до богати и бедни. Води ме до тези, които желаят да научат повече за Бога. Оставам при всеки, който би искал да слуша Божията вест.” Макар че някои от слушателите му са от християнски произход, повечето не знаят нищо за християнството. Той вижда какви са особените нужди в дадено село и се опитва да помага на хората, независимо дали става въпрос за храна, дрехи или нещо друго.

„Нямам намерение да се пенсионирам – казва той с усмивка. Очаквам с нетърпение да проведа нова евангелизация и да основа нова църква.” Обикновено Йесувадиан не проповядва, а кани евангелизатори да говорят на събрания, след което обработва почвата и засява семената на вярата.

„Бог ми разкри любовта си и ми даде сила да върша неговото дело – отбелязва той. – Като споделям вярата си, аз правя принос на хвала за Бога.”


* Йесувадиан, бивш земеделец, споделя вярата си н Югоизточна Индия.

Свързан урок >>