"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Молитвите на Мила (България)


Мила е на 6 години, но вече е молитвен боец. Тя се моли за хора, докато Бог отговори на молитвите й.

Веднъж Мила забелязала учителката си да пуши по време на междучасие. Тя знае, че цигарите са вредни и веднага се помолила там на място. „Мили Исусе, моля те помогни на моите учители да разберат, че пушенето е лошо за тях. Помогни им да спрат да пушат, преди да са се разболели. Амин.”

Същата вечер, когато се прибрал у дома, баща й видял, че Мила стои на дивана с наведена глава. Зачудил се какво не е наред. Докоснал я и я попитал дали е добре. Мила го погледнала и казала: „Добре съм. Моля се за моите учители. Те пушат и аз не искам да се разболеят.”

Бащата знаел за молитвите на Мила. Той седнал до нея и я попитал: „Ще се помолиш ли за една жена от работата ми? Тя също пуши.” Мила се усмихнала и свела глава. Помолила се за тази жена и за учителите си. Продължила да се моли за тях всеки ден.

След няколко седмици бащата се върнал от работа и разказал на Мила, че колежката му е спряла да пуши. Тя обяснила, че един ден внезапно загубила желанието си да пуши и от тогава не е палила цигара. Било известно, че се е опитвала многократно да победи този лош навик, но винаги се проваляла.

„В кой ден спря да пушиш?” – попитал той. Жената помислила за миг и му казала датата. „Това е денят, след като дъщеря ми започна да се моли за тебе – казал той. Жената останала удивена, че молитвите на едно дете са й помогнали да спре да пуши, макар че всички останали методи се оказали неуспешни.

„Учителите ми все още пушат – заявила Мила. – Аз все още се моля за тях. Понякога им обяснявам, че пушенето е лошо и че се тревожа за тях. Казах им, че се моля за тях. Учителката ми иска да спре да пуши. Сигурна съм, че Бог ще отговори на молитвите ми.”

Бог отговаря на нашите молитви, но Той никога не насилва човека да направи нещо против желанието си. Когато се молим за другите, Бог действа в техните сърца и в нашите, за да отговори на тези молитви. Когато се молим някой да приеме Исусовата любов, трябва да сме готови да им помогнем това да се случи, ако Бог ни призове.

Свързан урок >>