"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Убедителната вест


Мария израснала в Полша. В юношеските си години искала да открие Бога, но не намерила това, което търсела. След време се върнала в църквата на своите родители и започнала да изпълнява нейните ритуали, надявайки се да получи духовно удовлетворение.

Когато четяла Библията, открила много текстове, които я карали да си задава въпроси. Книгата Откровение била най-голямото предизвикателство, но свещеникът не можел да отговори на въпросите й.

Мъжът на Мария искал да напусне Полша, в която нямало достатъчно телевизионни станции, които да му доставят удоволствие. Тя обаче имала желание да остане близо до внуците си в Полша. Затова започнала да търси телевизионните канали, от които евентуално съпругът й би се заинтересувал.

Докато превключвала каналите, една програма привлякла вниманието й. Говорителят проповядвал върху книгата Откровение. Тя се загледала с голям интерес и на следващия ден отново я включила, за да научи нещо повече. Чула проповеди, които били предизвикателство за старите й убеждения. Била подбудена да започне да изследва Библията, за да провери казаното от лектора. Осъзнала, че всичко, което говори, е от Библията.

Мария разбрала, че църквата от нейното детство, която обичала толкова много, не следва Библията. Останала си вкъщи в неделя, но не знаела какво да прави със себе си. Включила радиото и с изненада чула богослужение, излъчвано от адвентната църква във Варшава. Службата й харесала и тя се почувствала духовно освежена. В края на предаването говорителят съобщил, че пасторът очаква обаждания от слушатели. Мария се обадила и поговорила с пастора.

Задала много въпроси. Когато попитала защо трябва да вярва, че адвентната църква е истинската църква, получила следния отговор: „Основавай вярата си на Библията и следвай единствено нея.”

Тя продължила да гледа телевизионната програма, която открила, и осъзнала, че предаването е на адвентистите . На следващата събота Мария се убедила, че Бог я води в адвентната църква. Тя открила църквата и я разпознала като тази, която посещавала в юношеските си години. „Не съм била готова да приема съботата като тийнейджър, но след като се върнах, приех всички библейски истини, които бях чула. Обичам църквата и истините, които открих тук. Вестта наистина е скъпоценна.”


* Мария Барток споделя своята нова вяра в родната си Полша.

Свързан урок >>