"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Фар в тъмнината
От Франис Ахисон

Делегатите от протестантската църква излязоха от офиса на адвентната мисия в Бенин и започнаха да разговарят доста оживено. Бяха дошли да помолят адвентни служители да ги учат на Библията и президентът на мисията се съгласи.

В определения ден мнозина дойдоха да чуят адвентния пастор да им проповядва за Бога. След събранието бе създадена църква и временна постройка бе издигната, за да подслони вярващите до построяването на постоянна сграда.

Църковните членове нараснаха до 60 души, но църквата продължаваше да се бори със силите на Сатана и вуду религията, която е завладяла хората от тази област. Повечето църковни членове си изкарват прехраната с риболов или физически труд и не печелят много пари. Те обаче правят големи жертви, за да купят циментови блокчета за деня, когато ще мога да построят своята църква.

Една жена от църквата се разболя сериозно и местните лекари не можеха да й помогнат. Съпругът й я отведе в голямата градска болница, където докторите откриха, че има тумор и се налага да бъде оперирана. Съпругът й нямаше толкова пари. Той я отведе у дома уплашен, че скоро ще настъпи краят. Направи единственото, което можеше: Повика църковните водачи да се молят за нея.

Същата нощ жената се събудила и видяла ангел в стаята си. Той я докоснал и казал: „Бог ме изпрати да те излекувам.” Събудила се силно изненадана от съня. Тогава чула глас: „Стани и ходи.” Тя не можела да ходи от няколко седмици, но изведнъж се изправила и направила няколко крачки.

На следващия ден докторът не могъл да открие тумора. Повикал свои колеги да я прегледат, но и те не намерили нищо обезпокоително. „Туморът го няма”, възкликнал той. Тогава жената му разказала за посещението на ангела.

В селото се разнесла новината, че жената е изцелена. Църковните членове се зарадвали заедно с нея. Изцелението й укрепило вярата на мнозина в църквата и в градчето. Много хора посетили църквата да проверят каква е тази църква, която има силата да лекува. Църковните членове с радост отдавали слава на Бога.


* Франсис Ахисон е мирянин евангелизатор в Южен Бенин.

Свързан урок >>