"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Завладени от любовта
Басил Бивалтс

Израснах в Сибир по времето, когато бе забранено да се говори за Бога и за религията. Макар че не се замислях много дали има Бог, в дълбините на душата си усещах, че Бог съществува. Веднъж чух гласа Му и разбрах, че Той ми говори.

Една вечер вървях по пътя към дома и внезапно усетих как завладяващо чувство на любов изпълва тялото ми. Усещането беше толкова осезателно, че се спрях на улицата. Тогава не бях женен, нито имах приятелка. „Кой си ти?” - зачудих се аз. Реших, че това невероятно чувство ме обзема поради някое момиче. Не можах да се сетя за някое момиче, което да ме вдъхнови. По-скоро беше нещо като копнеж.

Любовта беше толкова силна, че пожелах да бъда с тази личност завинаги. „Кой си ти? – питах се аз. – Ще те намеря и ще те обичам завинаги. Но кой си ти?”

Тогава чух отговора, но не като глас, а като ясно разбиране в ума ми: „Това съм Аз, Бог.”

Не може да бъде. Смятах, че Бог е съдия и личност, която налага закони. Уплашен, че мога да обидя този Бог, аз си казах: „Не заслужавам Твоята любов.”

Бог ми отговори: „Познавам те, знам всичко за тебе и те обичам.”

„Не ме обичай толкова много – казах си аз наум. – Обичай ме само един ден или седмица или дори по-малко.”

Божият глас отговори: „Обичам те във всеки миг. Винаги ще те обичам, защото съм Бог.”

Не можех да се сдържа. Бях победен от Божията любов. През онази нощ, застанал там на улицата, със сълзи на очи аз се предадох на Бога. „Ето ме, Господи, аз съм Твой.” Още веднъж чудното чувство на топлина мина през тялото ми. Отново ми мина мисълта: „Аз обичам Бога!”

На следващия ден един приятел ме покани да посетя евангелизаторско събрание. Отидох и там научих повече за този Бог, Който ме завладя със Своята любов. След време разбрах, че същата вечер, когато Бог ми говори, евангелизаторът и други християни в града са се молили Святият Дух да докосне сърцата на хората в града. Аз бях отговор на техните молитви – само един от общо 200 души, които намериха Бога чрез тези събрания.

Нашите мисионски дарения ни помагат да изпращаме вестта за Божията любов на тези, които все още не Го познават. Благодарим ви за отзивчивостта.


* Басил Бивалтс споделя Божията любов с хората в Сибир, Русия.

Свързан урок >>