"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Съкровище на улицата
Хиларио Сатуку

Един ден вървях из улиците на Луанда, столицата на Ангола, и забелязах сгъната хартия на земята. Вдигнах я и прочетох заглавието. „Трите ангелски вести.” Вкъщи прочетох брошурата. Говореше се за духовния Вавилон – термин, който не ми беше познат.

Попитах някои църковни членове какво означава „духовен Вавилон”, но никой не знаеше. Отново прочетох брошурата и помолих Бог да ми покаже какъв урок има за мене в този материал.

Веднъж изпитах желание да попитам мой съученик за десетте заповеди. Докато разговаряхме, той ги каза на наизуст. Когато стигна до четвъртата заповед, го помолих да ми разкаже повече за нея. Той обясни, че Исус е спазвал съботата.

Почувствах, че точно това се опитва да ми каже Бог чрез брошурата. Въобще не бях чувал за църква, която да провежда богослуженията си в събота. Тогава съученикът ми ме покани на служба в събота. Бях любопитен и се съгласих. Останах впечатлен от начина, по който църковните членове разговаряха по библейски въпроси. Вестта на пастора също докосна сърцето ми.

След богослужението се запознах със старейшината, който ми даде библейски уроци и информация за съботата, които трябваше да прочета през седмицата. Продължих да ходя на богослужение в събота заедно с приятеля ми.

След няколко седмици казах на леля ми, с която живеех, че посещавам Църквата на адвентистите от седмия ден. Тя ми каза, че съботата е еврейска традиция. Християните не спазват съботата. Прочетох й Евреи 4:8-10 и й обясних, че това е написано след като Христос е умрял, което означава, че съботата е все още валидна. Тя се почувства предадена и настоя да се откажа от тези фалшиви учения. Аз обаче знаех, че съм намерил нещо ценно.

Ходех на училище вечер, а часовете ми свършваха едва след залез слънце в петък. Разговарях с директора и го помолих да ми позволи да си вземам изпитите по-рано в петък. Понякога все още не можех да свърша преди слънцето да се е скрило. Затова оставях въпросите без отговор. Въпреки всичко успях. Знам, че Бог е използвал тези духовни опитности, за да направи вярата ми по-силна.

В Ангола има повече от 300 000 адвентни вярващи, но още много хора трябва да чуят Божия призив за „духовния Вавилон”. Вашите дарения ни помагат до достигнем до повече хора в Ангола.


* Хилари Сатуку е юноша, който живее в Луанда, Ангола.

Свързан урок >>