"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Пробуждане и реформация Марк Финли
Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2013 г.

Урок 13 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 21 - 27 септември 2013 г.

Обещаното съживление – Божията мисия изпълнена


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 21 септември
Стих за запаметяване:
“И така, братя, останете твърди, до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си; защото Господнето пришествие наближи” (Яков 5:7, 8).

Предизвикателството да се проповядва евангелието в контекста на трите ангелски вести към целия свят може да изглежда невъзможно. Макар че Църквата на адвентистите от седмия ден се умножава, тя не нараства толкова бързо, колкото населението на света. Има множество области в света, където дори името „адвентист от седмия ден” не е познато, какво да говорим за нашата вест.


Реалността на този суров факт повдига сериозни въпроси. Възможно ли е в настоящия век евангелието да се проповядва на целия свят? Ще възникне ли някакъв необикновен пробив, който драматично ще ускори прогласяването на трите ангелски вести? Когато обсъждаме въпроси от подобно естество, винаги трябва да имаме наум следното: мисията е Божия и Бог има грижата да я завърши. В същото време не бива да забравяме, че в този финален етап сме призовани с важна роля.


За тази седмица прочетете:
Матей 28:18–20; 3:11; Яков 5:7, 8; Захария 10:1; Откровение 18:1; 19:11–16Обещаната сила Неделя - 22 септември

Великата поръчка на Христос в Матей 28:18–20 е придружена от Неговото обещание. Какво е то? Какво е практическото му значение и как да намерим утеха в него? Защо гаранцията, съдържаща се в Христовите думи, е толкова важна за нас?


Учениците проповядват не със своите собствени човешки сили, а с Христовата власт. Според ап. Павел евангелието е достигнало до целия цивилизован свят само за краткия период от няколко десетки години (Колосяни 1:23). Макар че някои могат да поставят под въпрос точното значение на думите му, не може да се отрече, че евангелието оказва мощно въздействие върху обществото от първи век. То променя света. Христос обещава на учениците Си, че ще им изпрати ”обещаното от Отца Ми” и ще се облекат „със сила отгоре” (Лука 24:49). И още: „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим, така и в цяла Юдея, и Самария, и до края на земята” (Деяния 1:8).

Няма значение колко предизвикателна е задачата, обещанията на Бога са гарантирани. Исус заявява, че „това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата земя за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът”(Матей 24:14), което представлява обещание. Колкото и невъзможно да изглежда евангелието да стигне до целия свят, Божията сила ще преодолее пречките пред него. Всеки човек на планетата Земя ще има разумната възможност да чуе и да разбере Божията вест на любов и истина преди завръщането на нашия Господ (Виж Откровение 18:1).

„Видях ангели, които бързаха към и от небето, спускаха се към земята и отново се издигаха нагоре, готвейки се за изпълнението на някакво важно събитие. После видях друг могъщ ангел, упълномощен да слезе на земята, да обедини своя глас с този на третия вестител и да придаде сила и власт на вестта му. На този ангел е предадена велика сила и слава. Когато той се яви на земята, тя ще се просвети от влиянието му. Светлината, придружаваща този ангел, ще проникне навсякъде” (Е. Уайт, Ранни писания).

Бог ще завърши Своето дело. Ще излее Своя Дух с мощна сила и ще осъществи и невъзможното от гледна точка на всякакви човешки планове.


Посочете начините, по които можете да бъдете по-ефективни свидетели за Господа в своето непосредствено обкръжение? С какво ще помогнете, за да видите изпълнението на Матей 24:14?
„Ранният” и „късният дъжд” Понеделник - 23 септември

И Старият, и Новият Завет използват символизма на водата, за да представят Светия Дух. Пророк Исая цитира думите на нашия Господ „…ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва; ще изливам Духа Си на потомството ти и благословението Си - на рожбите ти” (Исая 44:3). Пророкът използва типичното за еврейската литература средство, наречено паралелизъм. Втората фраза в пасажа обяснява първата. Пророк Йоил също прибягва до символизма на водата. Бог обещава да напои израелевите ниви, а после заявява: „И след това ще излея Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения (Йоил 2:28). Исус употребява метафората на водата да представи Светия Дух (Йоан 7:37–39).


Кои два символа използват следните текстове по отношение изливането на Святия Дух? Йоил 2:21–24; 28–32; Яков 5:7, 8. Как да разбираме значението им?


В библейските времена сеитбата и оранта стават в средата на октомври, скоро след падането на ранните дъждове. Първите дъждове подпомагат покълването на семената и подхранват почвата за растежа им. Дъждът, който пада през късната пролет, създава условия за узряването на плодовете. Жътвата на ечемика и останалите зърнени култури е през пролетта и е последвана от събирането на плодовете през лятото и есента.

Бог използва символиката на ранния и късния дъжд по два начина. „Ранният дъжд” на Духа пада върху учениците на Петдесетница, за да стартира християнската мисия. Късният ще се излее върху Божията църква във времето на края, за да завърши успешно мисията й на земята. Терминът „ранен дъжд” се отнася също до ежедневната работа на Божия Дух за убеждаването, напътстването, ръководството и укрепването на всеки вярващ. „Късният дъжд” е израз, използван, за да се опише специалната дарба на Светия Божи Дух, която се дава на Христовата църква малко преди завръщането на Исус.

„Чрез символите на „ранния” и „късния дъжд”, които падат по земите на Изтока по време на сеитба и жътва, еврейските пророци предсказват даряването на Божията църква с духовна благодат в извънредна мярка. Изливането на Духа в дните на апостолите е началото на „ранния дъжд” и резултатът е славен…

„Но малко преди края на земната жътва е обещан дар от духовна благодат, за да бъде подготвена църквата за Пришествието на Човешкия Син. Това изливане на Духа е оприличено с падането на (късния) дъжд. Именно за тази специална сила от Бога християните трябва да отправят молбите си към Господаря на жътвата „във времето на късния дъжд” (Е. Уайт, Деяния на апостолите).
Предпоставки за „късния дъжд” Вторник - 24 септември

Какво ни казват следните текстове относно нашата подготовка ни за получаване в пълнота силата на Святия Дух? Деяния на апостолите 1:14, 3:18–20, 4:31; Захария 10:1; Псалми 119:25; Йоан 6:63.


Писанието ни кани да молим Бог за Светия Дух (Лука 11:13). Учениците вярват в Христовите обещания, очакват ги заедно и се молят за изливането на Светия Дух (Деяния на апостолите 1:8, 14). Причината, поради която Бог ни увещава да се молим, не е в Неговото нежелание да ни даде Духа, а защото не сме готови да Го приемем. Когато настояваме в молитвите си за изливането на Светия Дух, Бог работи в сърцата ни и ни води към по-дълбоко покаяние. Молитвата в малки групи с други църковни членове съдейства за изграждане на по-близки връзки на единство и приятелство. И молитвата, и библейското изучаване подготвят ума ни да бъде по-чувствителен към службата внушенията и служенето на Светия Дух в живота ни.


Какъв е естественият резултат от духовното пробуждане в нашия живот? Къде ни води то? Псалми 51:10–13; Деяния на апостолите 4:13, 20; 5:33; 8:4.


Духовното пробуждане и реформацията ни водят към пламенно желание да свидетелстваме. Когато умовете ни са изпълнени със задълбочена оценка за всичко, което Исус е направил за нас, тогава - подобно на Петър и Йоан - ”не можем да не говорим това, което сме видели и чули” (Деяния на апостолите 4:20). Изливането на Светия Дух по време на ранния дъжд на Петдесетница дава сили на учениците да свидетелстват плодотворно. Тяхното свидетелство е толкова мощно, че бунтовната тълпа в Солун крещи изплашено „Тези, които изопачиха света, дойдоха и тук” (Деяния на апостолите 17:6).

Също както изливането на Духа в деня на Петдесетница прави способни учениците да бъдат чудесни свидетели за своето време, така и приливът Му по време на „късния дъжд” ще укрепи със сила Божията църква да достигне света във времето на края.

Не друго, а единствено силата на „късния дъжд” ще завърши Божията мисия на земята. Скъпоценният Божи дар се предлага в неограничена мярка, за да осъществи най-неотложната и важна задача, възлагана някога на Неговата църква.


Ранните ученици „преобръщат” света с проповедта и свидетелството си. Защо това не се докладва и за нас?
Кръщение с огън Сряда - 25 септември

И Старият, и Новият завет използват разнообразни символи като вода, вятър и масло, за да представят действието на Светия Дух. Йоан Кръстител свързва делото на Духа с още един образ - огъня (Матей 3:11, Лука 3:16).

Мнозина не разбират правилно изявлението на Йоан. Текстът не казва „Той ще ви кръсти със Светия Дух или с огън,” а „Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън”. Вторият израз - „и с огън”, обяснява първия - „кръщението на Светия Дух.” Кръщението на Духа е с огън. Думата „кръщение” е употребена в Новия Завет 80 пъти и се отнася до пълно потапяне.


Прочетете следните библейски текстове и опишете какво представя символизмът на огъня в Библията. Изход 3:2–4; 24:17; 3 Царе 18:24; Малахия 3:2, 3; Деяния на апостолите 2:1–4; Евреи 12:29.


Огънят е символ на славата, на присъствието и силата на Бога, изявена в служенето на Светия Дух. За да се кръсти с огън, вярващият трябва да се потопи в славата на Божието присъствие чрез Духа, за да свидетелства чрез Неговата сила. Моисей среща Бога при горящия храст и след това излиза от славата на Неговото присъствие, за да свидетелства пред фараона. Пророк Илия говори на Израел сред величието на Божието огнено присъствие на планината Кармил. Когато на Петдесетница над учениците се явяват огнени пламъци и застават над тях, те започват да говорят на различни езици, които дотогава не познават. Кръщението със Светия Дух е потапяне в присъствието и могъществото на Бога, за да можем да свидетелстваме ефективно за славата Му. Отново в последните дни на човешката история Божият народ ще бъде потопен в Неговото присъствие, изпълнен с благодатта Му, овластен от Него и изпратен да свидетелства пред света за Божията слава.

Земята ще се изпълни с Божията слава „Защото земята ще бъде пълна със знанието за славата Господня, както водите изпълват морето” (Авакум 2:14). В пророческо видение Йоан вижда ангел вестител, който се спуска от небето и „земята се просвети от неговата слава”(Откровение 18:1).

Чрез силата на Светия Дух пред очакващия свят и пред наблюдаващия Универс ще се открие славата на Бога - Неговият любящ характер. Всеки човек на планетата Земя ще има възможност и да чуе, и да разбере Божията вест за последното време.


По какъв начин вие в своя кръг на влияние можете да представите величието на Бога в живота си? Какво се изисква от ваша страна?
Краят на великата борба Четвъртък - 26 септември

Цялата книга „Откровение” може да бъде обобщена само в няколко думи: Исус е победител, Сатана е загуби битката.


Прочетете Откровение 12:17; 17:13, 14; 19:11–16. Какво стои в центъра на вестта на тези библейски текстове?


Тук се съдържа добра вест: Исус, Който побеждава Сатана на кръста, ще дойде отново и ще триумфира над „силите на ада” и ще сложи завинаги край на злото (Откровение 19:19–21; Езекиил 28:18, 19). Хаосът и престъпността няма да имат последната дума. Болестите и смъртта няма да имат последната дума. Бог ще я има!

Дотогава Отец, Синът и Светият Дух ще направят всичко възможно да достигнат с вестта за спасението до всеки човек. Божието сърце страда за изгубения свят. Скоро Неговият народ ще разкрие пред света истината и удивителната благодат на Исус чрез свидетелството на думите и на делата си.

Разбира се, Сатана ще направи всичко, което е в неговата власт, да се противопостави на доказателството им. Последната криза ще разтърси света. Исус ще излее Духа Си със силата на късния дъжд и Божието дело на земята ще бъде завършено.

„Служители на Бога с лица озарени и сияещи от свято посвещение бързат от място на място да прогласяват небесната вест. Чрез хиляди гласове навсякъде по света ще се възвести предупреждението. Ще се вършат чудеса, болни ще бъдат изцелявани, знамения и чудеса ще следват вярващите” (Е. Уайт, Великата борба).

Делото на Бога ще бъде завършено. Исус ще дойде. Цялото небе и цялата земя ще се възрадват. Няма по-важен приоритет в нашия живот от това да преживяваме възраждането на Божията благодат в сърцата ни всеки ден и от поканата на Светия Дух да ни оформи по Своя образ (1 Йоан 3:1–3).


Светът, в който живеем, се разпада. Кой не го вижда? Има ли нещо по-важно от това, да отворим сърцата си за Исус и да се молим за неотложно пробуждане и реформиране - не само всеки за себе си лично, но и за църквата ни като цяло? Какво би станало с нас, ако сърцата ни са напълно предадени на Бога и сме съвършено посветени на разпространяването на спасителната вест в света?
Разширено изучаване Петък - 27 септември

“Вестта ще достигне до хората не толкова чрез силата на аргументите, колкото с дълбокото убеждение от Светия Дух. Ще се представят доказателства. Посетите семена ще поникнат и ще дадат плод. Разпространяваните от мисионерите материали ще окажат своето влияние и ще впечатлят умовете на мнозина, които до този момент не са разбирали напълно истината и са се въздържали от послушание. Сега лъчите на светлината проникват навсякъде, истината се открива ясно и най-искрените Божии деца прерязват връзките, които ги задържат. Семейните връзки, църковните взаимоотношения стават вече безсилни да ги възпират. Истината е по-скъпоценна от всичко друго. Въпреки обединената съпротива срещу нея, на страната на Господа ще застане голямо множество” (Е. Уайт, Великата борба).

За разискване:

1. В цитирания по-горе текст от Елън Уайт пише: ” Вестта ще достигне до хората не толкова чрез силата на аргументите, колкото с дълбокото убеждение от Светия Дух.” Обсъдете в групата смисъла на този израз. В края на краищата нашата вест е много логична, разумна и подкрепена със силни аргументи. Как да разбираме значението на горното изказване?

2. Какво духовно приложение за съвременната църква намират Божиите обещания към Неговия народ в Стария Завет? Второзаконие 11:13–18; Осия 6:1–3, 10:12.

3. Един от световноизвестните учени, Д-р Стивън Хокинг, нарича концепцията за живота след смъртта „приказка за хора, които се страхуват от тъмното”. Защо подобни изказвания потвърждават колко важна и полезна е нашата вест за света, който не познава нито Бога, нито Неговата любов?

4. Макар да не знаем кога Исус ще се завърне, ние искаме Той да го направи, за да приключи със страдащия от грях свят и да даде начало на новия. Ето защо вярваме, че пробуждането и реформацията са жизненоважни за нас като народ. Затова нашите лидери отправят призиви към нас. Краят обаче ще настъпи единствено чрез делото на Светия Дух в сърцата ни. Но това няма да стане, докато ние като отделни личности не направим съзнателен избор да се предадем с цялото си същество на Господ. По какъв начин да изпълним своята част, без да съдим другите и без да се сравняваме с тях, а да се насърчаваме взаимно в подготовката си за делото на Светия Дух в живота ни?
Разказ
Искам да служа!

Маркуан служи на Исус и желае всички да узнаят за Него. Когато бил на пет години, пожелал да се научи да чете, за да може сам да чете Библията. Веднъж попитал пастора дали има някаква работа за него. Пасторът го поканил да разкаже детската история. Маркуан се справил добре и започнали да го канят да говори по-често. Не след дълго пасторът го поканил да проповядва.

„Аз? Но аз съм само на 8 години”, възкликнал Маркуан силно учуден.

„Няма значение на колко години си – усмихнал се пасторът. – Бог може да използва всеки, стига да желае.” Но аз съм само дете, помислил си Маркуан. За какво да говоря? Дали хората въобще ще слушат едно дете? Маркуан обещал да започне да се моли.

Бабата на Маркуан му казала, че пророк Йеремия също смятал, че е прекалено млад, за да проповядва, но Бог му заръчал да споделя Божията любов с всеки при когото отиде. Маркуан решил, че Бог го кани да проповядва. Баща му помогнал да напише първата си проповед, след което Маркуан я запаметил.

Момчето се почувствало малко нервно в деня, когато трябвало да проповядва. Той обаче си спомнил Божиите думи към пророк Исая: „Сложих словата Си в устата ти” (Исая 51:16). Знаел, че Бог е с него и безпокойството му изчезнало.

Хората от други църкви в града чули за проповедта на момчето и започнали да го канят да говори и при тях. Маркуан приемал поканата, защото бил обещал на Бога, че ще прави всичко, което Бог му заръча. Молил се проповедите му да бъдат благословение за всички, които ги слушат.

Когато Маркуан навършил 12 години, пасторът му предложил ново предизвикателство: „Църквата планира триседмичен семинар върху книгата Откровение и бихме желали ти да го водиш.” Подготвянето на 21 теми било голямо изпитание за момчето. Маркуан обаче се молил и почувствал увереност, че Бог желае да го направи.

Църквата провела събранията в зала под наем. На първата тема дошли 250 души. Мнозина се връщали всяка нощ, за да слушат как едно дете проповядва Божието слово. „Разбрах, че ако желаем, Бог може да използва всеки от нас, за да разказва на другите за Исус – казва Маркуан. – Няма значение на каква възраст си, Исус иска да проявиш желание да разкажеш на хората за Него.”


* Маркуан Бюканън споделя вярата си в своя роден град в Арканзас, САЩ.