"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Късният посетител
Илия Ангелов

Бях пастор на харизматична църква в България. Адвентистите дойдоха в моето село, за да провеждат евангелизационни събрания. Бях сигурен, че те нямат Святия Дух, защото не говорят езици. Реших все пак да посещавам събранията, за да чуя какво имат да кажат за Бога.

Бях изненадан от убедителните библейски истини, които представяха за десетте заповеди и за състоянието на мъртвите. Темите бяха съвсем ясни и подкрепени от голям брой библейски текстове.

Когато започнах да изследвам Библията си, стигнах до убеждението, че адвентистите проповядват истината. Други се опитваха да ме убедят, че те грешат, но не можеха да подкрепят твърденията си с Библията. Продължих да се моля и да изучавам Писанието.

Съпругата ми Зоя също присъстваше на събранията. Тя забеляза вълнението ми и ме попита: “Смяташ ли, че адвентистите са прави?” “Да”, отговорих аз.

По време на евангелизацията ние не се присъединихме към адвентната църква, а само продължихме да изучаваме Библията и да се молим Бог да ни покаже какво иска от нас. Около месец по-късно Зоя ми каза: “Убедена съм, че тяхната вест е вярна.”

Попитах я как е стигнала до това заключение.

“Помолих Бога съвсем директно – разказа ми тя. – Казах Му, че ако адвентистите са Негов народ, а аз греша, сестра Нина да дойде в дома ми и да ми каже: “Не се колебайте, това е истина.” Ако това се случи, тогава бих се убедила, че адвентистите са на прав път. Но, моля Те, изпрати Нина днес. В противен случай ще знам, че те грешат.”

“Часовете се точеха бавно - продължи Зоя. – Мина обяд, а сестра Нина не идваше. Мина и вечерята, а нея още я нямаше. Стана време за лягане, а Нина още не бе тук. Реших, че адвентната вест не е вярна.”

Бях готова да си лягам, когато някой почука на вратата. Това бе Нина. Тя не започна с предисловия, а направо каза: “Сестра Зоя, не се колебай. Адвентната вест е истина.” Започнах да плача от вълнение и извиках: “Слава на Бога!”

“След това Нина ми разказа как цял ден е подтискала в себе си желанието да дойде да ни види. Накрая не могла да издържи и тръгнала за нашия дом.”

Благодарих на Бога, че отвори умовете ни и ни показа силата на Неговата истина.

Свързан урок >>