"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Въпросът на Ибрахим


Деветгодишният Ибрахим живее в Азербайджан. Повечето хора в тази страна са вярващи, но не са християни. Ибрахим обича да излиза с майка си, за да върши мисионска работа. Често се качват на автобус, за да посетят едно недалечно село. Ибрахим обича да седи до шофьора и да разговаря с него. Веднъж шофьорът задал няколко въпроса: „Колко очи имат две птици?”

„Четири! - отговорил Ибрахим. – Сега и аз имам въпрос за тебе. За колко дни Бог е сътворил земята?” Шофьорът на знаел. „За шест дни – обяснил Ибрахим. – Ако искаш да разбереш повече за това, което Бог прави, можеш да си купиш книга от майка ми. Нарича се „Само Аллах ни дава мир”.

Някои от пътуващите чули разговора. Един от тях поискал да разбере нещо за книгата. Майката отговорила, че книгата е за хора, които са верни на Аллах. „Откъде можем да си я купим”, попитал един мъж. Майката обикновено продавала книгите, за да може да си плати билета, но този път разрешила на Ибрахим да раздаде безплатно по една бройка на всички пътници. Те се усмихвали и казвали: „сах-ол” (благодаря).

Когато слизали от автобуса, забелязали, че няколко пътници четат книгата. „Току-що пристигнахме в селото, а вече споделихме Божието слово с толкова много хора.”

В училище всеки ученик присъства на часове по религия. Веднъж учителят на Ибрахим прочел историята за Ной. След това започнал да задава въпроси на учениците. „Какво заръчал Бог на Ной?” Ибрахим вдигнал ръка.

„Бог заръчал на Ной да построи кораб”, отговорил той.

„Да, така е. А за колко време корабът бил построен от Ной”

“На Ной били необходими 120 години да го построи и да предупреди хората за потопа.”

Ибрахим продължил да отговаря уверено. „Но никой не пожелал да се качи освен Ной и семейството му – общо осем души.” Бог изпратил животните в кораба и затворил вратата. Тогава настъпил потопът.”

„Откъде знаеш толкова много за тази история?”, попитал учителят.

„С майка ми четем Свещените писания”, отговорило момчето.