Към Мене погледнете   
и спасени бъдете...
Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! 

 Адвентната българска мреж@

Християнски портал на Църквата на адвентистите от седмия ден


  Главна страница
     Седмичен урок
     Проповеди
     Молитвена група
     Опитности
      Преса
      Радио
      Телевизии
      Новини
      Новини - архив
      Обяви
      Връзки
     Библейски
     Адвентни църкви
     Залез слънце
      Книги, уроци
      Телевизия
      Видеотека
      Радио
      Аудио
      Видео
      Музика
      Презентации
      Събития
     Детски кът
     Поезия
     Статии
     Венци отговаря
Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

Настойничеството:
Подбудите на сърцето
Джон Х. Х. Матюс
Съботноучилищни уроци за възрастни
Януари, февруари, март 2018 г.
Въведение към тримесечието - вижте видеото

Урок 12 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 17 - 23 март 2018 г.

Навиците на настойника


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 17 март
Стих за запаметяване:
: „Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово. От все сърце Те потърсих; недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти. В сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти съгрешавам” (Псалми 119:9-11).

Вашите навици разкриват целта и посоката на живота ви. Най-верните настойници са тези, развиващи добри навици. Даниил има навика ежедневно да се моли (Даниил 6:10). Павел има обичая да бъде в синагогата (Деяния 17:1,2). Той също така пише: „Не се мамете. Лошите другари покварят добрите нрави” (1 Коринтяни 15:33). Трябва да култивираме добри навици, за да заместим лошите.

„Поотделно ние ще бъдем – и тук, и през вечността – такива, каквито ни направят нашите навици. Животът на хората, формиращи добри навици и верни в изпълнението на всяко задължение, ще бъде сияйна светлина, хвърляща ярки лъчи по пътя на другите” (Уайт, Е. Свидетелства към църквата. Т. 4, с. 452 – англ. изд.).


Пътят, създаван от навика, е най-бързият път, по който можете да тръгнете, за да получите жадуваната награда. Навикът е дълбоко проникнало решение. С други думи, няма нужда да мислите за него, просто го вършите. Навикът може да бъде добър или лош в зависимост от това, което правите. През тази седмица ще разгледаме най-важните навици, които ще помогнат на настойника да изпълнява Божието дело.


За тази седмица прочетете:
Ефесяни 5:15-17; Колосяни 3:23; Лука 12:35-48; Яков 4:14; Деяния 3:21; 1 Коринтяни 9:24-27Навик: първо търсете Бога Неделя - 18 март

Всички си имаме навици. Въпросът е: Какви са те? Добри или лоши? От всички добри навици, които християнинът може да притежава, търсенето на Бога в първите часове на всеки ден е най-важният.

„Всяка сутрин посвещавайте себе си, душата си, тялото си и духа си на Бога. Установете си навици на посвещение и все повече и повече се доверявайте на вашия Спасител” (Уайт, Е. Ум, характер, личност. Т. 1, с. 15 – англ. изд.). С такъв навик със сигурност ще влезем през „тясната порта”, водеща към живота (Матей 7:14).

Бог казва: „Да нямаш други богове освен Мене” (Изход 20:3). Исус казва в контекста на най-основните ни нужди: „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда” (Матей 6:33). Казано ни е също така: „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце” (Йеремия 29:13).


Прочетете Матей 22:37,38; Деяния 17:28; Ефесяни 5:15-17 и Колосяни 3:23. Какво се казва тук, което може да ни помогне да разберем как да поставяме Бога на първо място в живота си?


Разбира се, от всички примери за личности, които първо търсят Господа, няма по-добър от примера на Исус. Той поставя Своя Отец на първо място във всичко. Проследяваме този ред в приоритетите Му още по време на Неговото пасхално посещение в Йерусалим като дете. Когато майка Му започва да Го разпитва, щом Го намира „в храма”, Той ѝ казва: „Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на Отца Ми?” (Лука 2:46, 49).

През целия Си живот Исус копнее за общение със Своя Отец, както става ясно от навиците на молитвения Му живот. Този навик е нещо, което учениците Му не разбират напълно. Всичките сили на тъмнината не могат да отделят Исус от Отец, защото е свикнал постоянно да бъде свързан с Него.

Можем да следваме примера на Христос, като вземем решението да обичаме Бога с цялото си сърце, ум и душа (Матей 22:37). Чрез молитва, изучаване на Словото и стремеж за подражание на характера на Исус във всичко, което вършим, ще формираме навика си да поставяме Бога на първо място в своя живот. А нима християнинът би могъл да има по-добър навик от този?


Запитайте се: Наистина ли поставям Бога на първо място в живота си? Откъде знаете това?
Навик: очакване на Исусовото завръщане Понеделник - 19 март

Прочетете Лука 12:35-48. Какво ни учи тази притча за начина, по който трябва да се отнасяме към Второто пришествие? Защо всичко, което правим, винаги трябва да стои в контекста на реалността на Второто пришествие?


Настойничеството като навик трябва да се практикува в светлината на Христовото завръщане. Характерът на неверните настойници, които постъпват като верните, в крайна сметка ще бъде разкрит чрез действията им; защото истинските, верни настойници изпълняват отговорностите си, като бдят и работят така, сякаш господарят им е при тях. Те живеят за бъдещето и вярно работят ден след ден. „Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа” (Филипяни 3:20).

Авраам очаква вечния град (Евреи 11:10) и Павел очаква завръщането на Христос (Евреи 10:25). Те мислят напред, очаквайки, планирайки и подготвяйки се още в този момент да посрещнат Исус. Ние също трябва да развием този навик да гледаме напред отговорно, очаквайки кулминацията на евангелието (Тит 2:13). Вместо да надзъртаме оттук-оттам или да хвърляме бегъл поглед върху пророчествата, трябва постоянно да гледаме, да бдим и да работим, винаги наясно с вечността, която ни очаква при завръщането на Христос. Същевременно трябва да избягваме необузданите и фантазьорски спекулации за събитията в края на времето. Обещанието за Второто пришествие дава насока на живота ни, осигурява правилна гледна точка на настоящето и ни помага да помним кое е наистина важното в живота. Навикът да очакваме завръщането на Исус осигурява на настойника ясна цел и посока.

Кръстът проправя пътя за нашата среща с Изкупителя. Търсим попътните знаци, разкрити в Писанието, които да ни насочат към завръщането на Христос в славата на Отец и на ангелите (Марк 8:38). „Не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите – вечни” (2 Коринтяни 4:18).

Да, смъртта и всеприсъстващата реалност на тази смърт винаги трябва да ни помагат да осъзнаваме колко ограничено и преходно е времето ни тук. Но обещанието за Второто пришествие също ни показва, че самата смърт е временна и преходна. Ето защо не е чудно, че трябва да живеем в светлината на обещанието за Христовото завръщане – обещание, което трябва да повлияе върху начина на живот на всеки християнски настойник. Нека сега си създадем навика винаги да живеем в очакване на Христовото завръщане. Самото ни име разкрива реалността на това очакване.
Навик: мъдро използване на времето Вторник - 20 март

„Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, тъй като дните на земята са сянка” (Йов 8:9).


Може да спрете часовника си, но не и движението на времето. Времето не чака, то продължава да върви неумолимо напред дори ако стоим на едно място и не вършим нищо.


Какво ни учат следните стихове за нашето време тук, на земята, в този живот? Яков 4:14; Псалми 90:10, 12; Псалми 39:4,5; Еклесиаст 3:6-8. Каква е основната вест, която трябва да запомним от тези стихове относно скъпата стойност на времето ни тук?


Свързани с нещо толкова ограничено и неподлежащо на възстановяване като времето, за християните е важно да бъдат негови добри настойници.

Ето защо трябва да развием навика да използваме времето разумно, като се съсредоточаваме върху онова, което е важно за този живот и за вечния. Трябва да управляваме времето си въз основа на онова, което Божието Слово ни разкрива като важно, защото след като времето свърши, не може да бъде подновено. Ако изгубим пари, после евентуално ще можем да си ги върнем или може би дори повече, отколкото сме изгубили. С времето не е така. Един изгубен миг е изгубен завинаги. По-лесно бихме могли да върнем счупено яйце обратно в черупката му, отколкото да върнем назад дори един-единствен изгубен миг. Следователно времето е едно от най-скъпите неща, които Бог ни е подарил. Колко е важно тогава да развием навика да се възползваме максимално от всеки миг, с който разполагаме.

„Нашето време принадлежи на Бога. Всеки миг е Негов и ние сме официално задължени да го използваме за Негова прослава. За никой талант, който Той е дал, няма да изисква по-строга сметка, отколкото за времето.

Стойността на времето не подлежи на пресмятане. Христос разглежда всеки миг като скъпоценен и така би трябвало да го преценяваме и ние. Животът е твърде кратък, за да бъде разпиляван. Имаме само броени дни благодат, в които да се подготвим за вечността. Нямаме нито време за губене, нито за посвещаване на себелюбиви удоволствия, нито пък за угаждане на греха” (Уайт, Е. Притчи Христови. С. 342 – англ. изд.).


„И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши” (Ефесяни 5:15,16). Какво ни казва тук Павел и как можем да приложим тези думи към настоящото си положение?
Навик: поддържане на здрави ум, душа и тяло Сряда - 21 март

Първоначално сме били създадени съвършени – умствено, физически и духовно. Разбира се, грехът ни е отнел всичко това. Добрата новина на евангелието – освен всичко друго – е, че Бог ни възстановява в онова, което първоначално е трябвало да бъдем.


Прочетете Деяния 3:21 и Откровение 21:1-5. Каква надежда намираме в тези стихове? Как трябва да живеем, докато чакаме това окончателно възстановяване?


Докато е на земята, Христос работи неуморно за издигането на човечеството духовно, умствено и физически – всичко това е предвестник на окончателното възстановяване в края на времето. Изцелителното служене на Исус доказва, че Бог иска да бъдем колкото се може по-здрави сега, докато настъпи краят. Така настойниците развиват навици за своите умове, тела и души, насърчаващи здравословния начин на живот.

Първо, умът става по-бистър, колкото повече се упражнява. По навик изпълвайте ума си с „всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно – ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално” (Филипяни 4:8). Такива мисли донасят мир (Исая 26:3), а пък „тихо сърце е живот на тялото” (Притчи 14:30). Здравословните навици на ума позволяват цитаделата на силата да действа под възможно най-добрата си форма.

Второ, добрите здравословни навици – като упражненията и правилното хранене – са признак, че се грижим за себе си. Упражненията например понижават стреса и кръвното налягане, подобряват настроението и са еликсир, който действа подмладяващо повече от всичко, предлагано в магазините.

Трето, настойникът ще развива добри навици, за да ободрява душата. Издигайте душата си към Господа (Псалми 86:4,5) и чакайте (Псалми 62:5). Душата ви ще благоденства „според както ти ходиш в истината” (3 Йоан 3) и ще се „запази непокътната (...) без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос” (1 Солунци 5:23).


Помислете за навиците, които имате, и как те влияят върху духовното, физическото и умственото ви здраве. Нужно ли е да направите промени, за да подобрите някоя от тези сфери? Какви решения бихте могли да вземете и кои библейски обещания бихте могли да изисквате, за да ви помогнат да подобрите качеството на живота си сега, докато чакате окончателното си възстановяване?
Навик: самодисциплина Четвъртък - 22 март

Самодисциплината е една от най-важните черти на характера, които би могъл да има настойникът. „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение” (2 Тимотей 1:7). Гръцката дума за дисциплина, sophronismos, се споменава само тук, в този стих в Новия Завет, и касае способността да се направи това, което трябва, с уравновесен, разсъдлив ум, който не се отклонява от Божиите принципи. Самодисциплината може да ни помогне „да разпознаваме доброто и злото” (Евреи 5:14), да разбираме непосредствените обстоятелства и все пак спокойно и кротко да устояваме на напрежението и объркаността, независимо от резултата. Даниил отстоява правото въпреки лъвовете – в противовес със Самсон, който води живот на задоволяване на собствените страсти и проявява твърде малко въздържаност и здрав разум. Йосиф отстоява правото в дома на Петефрий, в контраст със Соломон, който се покланя на други богове (3 Царе 11:4,5).


Прочетете 1 Коринтяни 9:24-27. Какво ни казва тук апостол Павел за самодисциплината? Какво според него е заложено на карта в общия въпрос за самоконтрола?


„Светът е отдаден на себеугаждане. Изобилни са заблудите и басните. Примките на Сатана за погубване на души се умножават. Всички, които са усъвършенствани в святост, в страх от Бога, трябва да научат уроците по въздържание и себевладеене. Апетитът и страстите трябва да се подчинят на по-висшите сили на разума. Тази самодисциплина определя състоянието на умствените сили и духовното зрение, които ще ни направят способни да разбираме и прилагаме святите истини на Божието слово” (Уайт, Е. Копнежът на вековете. С. 101 – англ. изд.).

Самодисциплината може да се подобри чрез най-обикновено практикуване. Бог ни призовава: „Бивайте святи и вие в цялото си държане” (1 Петър 1:15) и „обучавай себе си в благочестие” (1 Тимотей 4:7). Настойниците трябва да практикуват и да се обучават в самодисциплина, също както най-талантливите спортисти или музиканти. Чрез Божията сила и нашите собствени старателни усилия трябва да се дисциплинираме в наистина важните неща.


Как да се научим да се предаваме на силата на Бога, Който единствен може да ни даде необходимата самодисциплина, докато живеем като верни и благочестиви настойници в един грешен и покварен свят?
Разширено изучаване Петък - 23 март

Енох и Ной си изработват навика да ходят с Бога във век, когато малцина остават верни сред крайности, материализъм и насилие (Битие 5:24; 6:9). Те разбират и приемат Божията благодат и така стават добри настойници на поверените им притежания и задачи.

През всички векове хората са ходили с Бога също като Енох и Ной. Например Даниил и неговите приятели „осъзнават, че за да бъдат представители на истинската религия сред фалшивите богове на езичеството, трябва да имат бистър ум и да усъвършенстват християнския си характер. Техен Учител е сам Бог. Постоянно се молят, учат прилежно, общуват с Невидимия, ходят с Бога като Енох” (Уайт, Е. Пророци и царе. С. 486 – англ. изд.).

„Ходенето по Бога” дефинира онова, което прави настойникът – да живее с Бога ден след ден на земята. Разумният настойник ще си създаде навика да ходи с Бога сред един свят на поквара, защото само чрез тази връзка с Небето можем да бъдем защитени от пропадане в ширещите се злини.

Да бъдем верни настойници означава един всеобхватен живот, започващ от съгласие с Бога (Амос 3:3). Трябва да ходим с Христос (Колосяни 2:6), да ходим в един нов живот (Римляни 6:4), да ходим с любов (Ефесяни 5:2), с мъдрост (Колосяни 4:5), в правдата (Псалми 86:11), да ходим в светлината (1 Йоан 1:7), в почтеността (Притчи 19:1), да ходим в Неговия закон (Изход 16:4), в добри дела (Ефесяни 2:10) и в правия път (Притчи 4:26).


1. Дайте определение за смирението и обяснете ролята му в живота на настойника (Матей 11:29, Ефесяни 4:2, Филипяни 2:3, Яков 4:10). Защо смирението е важно в нашето ходене с Бога? (Михей 6:8)

2. В групата поговорете за това по какъв начин можем да помогнем на хората, затънали в лоши, дори саморазрушителни навици. Какво бихте могли да направите вие като местна църква, за да помогнете на такива хора?

3. Кои са някои от другите добри навици, които би трябвало да притежават добрите християнски настойници? Вж. например Тит 2:7, Псалми 119:172, Матей 5:8.

4. В групата обсъдете времето и тайните на времето. Защо то като че ли отминава толкова бързо? Доколко разбираме изобщо какво представлява времето? И най-важното, защо е така необходимо да бъдем добри настойници на относително краткия период от време, с което разполагаме тук, на земята?
Разказ
Блудната дъщеря
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Старлийн Питърс, наранена и с измачкани дрехи след нощ на веселба, последвана от автомобилна катастрофа поради изпития алкохол, влязла в адвентната църква една съботна сутрин.

Като бивша адвентистка, тя не била сигурна как църковните членове, които така дълго пренебрегвала, ще се отнесат към нейното посещение. Една приятелка била загинала в автомобилната катастрофа преди няколко часа и тя се нуждаела от Бога.

„Осъзнах, че този инцидент е като призив за събуждане – казва 32-годишната Питърс, която сега е мисионер. – Разбрах колко крехък е животът.“

Питърс била отгледана от баба си адвентистка в Порт ъф Спейн, столица на карибската държава Тринидат и Тобаго. Още от най-ранна възраст от нея се изисквало да посещава църквата всяка събота. Заемала различни църковни длъжности след кръщението си, но служенето й не било истинско. „През по-голяма част от детството си не чувствах никаква връзка с Бога“, признава Питърс.

На 18-годишна възраст напуснала дома си и църквата и се отдала на живот на забавления.

И тогава се случила автомобилната катастрофа. Питърс и двама приятели се прибирали след една петъчна нощ на празнуване и шофьорът, който бил пиян, размазал колата. Питърс и шофьорът се отървали само с драскотини, но приятелката им, жена на 26 години, загинала.

Питърс била отведена в болницата, за да я прегладат. След това полицаите я разпитвали в участъка. После се запътила право към църквата.

Носела единствено облеклото си за купони: къса рокля, обици и грим. Не знаела какво да очаква. Не била посещавала богослуженията цели седем години.

Пасторът се канел да започне проповедта, когато Питърс влязла в църквата. Всички погледи се насочили към нея. Тогава църковните членове внезапно започнали да пеят.

„Прекъснаха службата и започнаха да пеят, тъй като се радваха да ме видят след толкова години“, разказва Питърс.

Посрещането й било достойно за блудния син от притчата на Исус в Лука 15:11-32.

В този момент Питърс решила да предаде живота си на Исус и да започне всичко отначало.

„Направих договор с Бога: Всичко или нищо. Бях кръстена отново и тогава животът ми започна.“

Прочетете повече за Старлийн Питърс следващата седмица.Created by ULimited®