"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

  Главна страница
     Седмичен урок
     Проповеди
     Молитвена група
     Опитности
      Преса
      Радио
      Телевизии
      Новини
      Обяви
      Връзки
     Библейски
     Адвентни църкви
     Залез слънце
      Книги, уроци
      Аудио
      Видео
      Музика
      Презентации
     Детски кът
     Поезия
     Статии
     Венци отговаря
Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Банери

За да сложите на вашия сайт банер от този вид:

Адвентната българска мреж@

копирайте и използвайте следния код:

<a href="http://sdabg.net" target="_blank"><img src="http://sdabg.net/img/sdabgnetlogo.png" title="Адвентната българска мреж@" alt="Адвентната българска мреж@" border="1" style="border-color:#272C53"></a>

Ако вече използвате стария банер на вашия сайт
Адвентната българска мреж@
моля, заменте го с новия!
За да сложите на вашия сайт каре с библейски стих за деня от този вид:

копирайте и използвайте следния код:

<script language="JavaScript" src="http://sdabg.net/verse.php?width=250&enc=cp1251">
</script>
<noscript>
<a href="http://sdabg.net/dcmt.php" target="_blank">Библейски стих за деня</a>
</noscript>
Created by ULimited®